Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårrybs. Skörd 2006. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Spring turnip rape. Harvest in 2006. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

130

..

..

Uppsala

12

..

..

580

..

..

Södermanlands

12

..

..

420

..

..

Östergötlands

7

..

..

310

..

..

Jönköpings

1

..

..

0

..

..

Kronobergs

2

..

..

50

..

..

Kalmar

3

..

..

90

..

..

Gotlands

11

..

..

220

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

20

..

..

Hallands

6

..

..

150

..

..

Västra Götalands

26

1 130

9,4

1 530

1 700

9,4

Värmlands

31

910

15,2

800

700

15,2

Örebro

13

..

..

340

..

..

Västmanlands

21

1 070

9,0

570

600

9,0

Dalarnas

21

1 400

3,5

430

600

3,5

Gävleborgs

17

..

..

340

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

120

..

..

Götalands mellanbygder

11

..

..

220

..

..

Götalands norra slättbygder

25

1 210

8,1

1 390

1 700

8,1

Svealands slättbygder

81

1 210

6,3

2 500

3 000

6,6

Götalands skogsbygder

13

..

..

530

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

50

1 110

4,0

1 160

1 300

4,0

Nedre Norrland

4

..

..

60

..

..

Övre Norrland

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

188

1 180

3,6

5 980

7 100

3,8

2005

184

1 370

2,6

7 080

9 700

2,6

2004

221

1 660

2,0

8 320

13 800

2,0

2003

242

1 360

1,5

7 730

10 500

1,5

2002

324

1 510

1,5

12 410

18 700

1,5

2001

331

1 550

2,1

10 420

16 200

2,1


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2001-2005 redovisas definitiv bärgad skörd.