Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Oljelin. Skörd 2006. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Oil flax. Harvest in 2006. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

410

..

..

Uppsala

17

..

..

1 020

..

..

Södermanlands

21

1 410

3,0

820

1 200

3,0

Östergötlands

75

1 500

3,2

3 700

5 500

3,2

Jönköpings

1

..

..

0

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

80

..

..

Gotlands

-

-

-

30

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

11

..

..

380

..

..

Hallands

2

..

..

60

..

..

Västra Götalands

31

1 160

8,1

1 680

2 000

8,1

Värmlands

-

-

-

0

..

..

Örebro

10

..

..

300

..

..

Västmanlands

8

..

..

320

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

330

..

..

Götalands mellanbygder

8

..

..

200

..

..

Götalands norra slättbygder

95

1 420

3,5

4 980

7 100

3,5

Svealands slättbygder

64

1 370

2,1

2 840

3 900

2,1

Götalands skogsbygder

4

..

..

80

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

370

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

188

1 370

2,3

8 840

12 100

2,4

2005

236

1 600

2,2

9 850

15 700

2,2

2004

145

2 020

1,5

5 740

11 600

1,5

2003

109

1 850

2,5

3 710

6 900

2,5

2002

88

1 700

3,1

3 080

5 200

3,2

2001

141

780

7,0

4 260

3 300

7,2


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 50 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2001-2005 redovisas definitiv bärgad skörd.