Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Spannmål. Obärgad areal 2006. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16. Cereals. Area not harvested in 2006. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

0,1

 

..

..

 

..

..

Uppsala

10

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

20

0,1

 

60

2,8

 

0

0,4

Östergötlands

140

0,3

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

30

3,4

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

10

0,1

 

0

0,5

 

..

..

Gotlands

30

0,4

 

0

0,0

 

..

..

Blekinge

130

7,8

 

..

..

 

..

..

Skåne

2 810

3,1

 

190

1,8

 

140

1,4

Hallands

10

0,1

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

160

0,3

 

0

0,0

 

0

0,0

Värmlands

0

0,1

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

40

0,8

 

0

0,0

Västmanlands

80

0,5

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

10

0,3

 

0

0,1

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 350

1,8

 

50

0,5

 

20

0,3

Götalands mellanbygder

1 290

3,9

 

120

2,4

 

140

2,7

Götalands norra slättbygder

290

0,3

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

150

0,2

 

110

0,6

 

10

0,2

Götalands skogsbygder

350

2,5

 

0

0,2

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

3 470

1,1

 

300

0,7

 

160

0,7

2005

130

0,0

 

100

0,2

 

80

0,4

2004

130

0,0

 

320

0,6

 

10

0,0

2003

40

0,0

 

120

0,3

 

20

0,1

2002

300

0,1

 

120

0,2

 

20

0,1

2001

6 760

1,9

 

440

1,0

 

90

0,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2006. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2006. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

110

1,6

 

100

1,7

Uppsala

..

..

 

10

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

-

-

 

10

0,1

 

30

0,3

Östergötlands

..

..

 

360

2,7

 

30

0,3

Jönköpings

..

..

 

60

1,3

 

100

2,0

Kronobergs

-

-

 

20

1,1

 

370

10,4

Kalmar

20

1,3

 

270

2,2

 

250

6,3

Gotlands

0

0,0

 

40

0,3

 

10

0,6

Blekinge

..

..

 

10

0,2

 

0

0,0

Skåne

0

0,0

 

610

0,8

 

910

5,9

Hallands

..

..

 

10

0,0

 

90

0,9

Västra Götalands

..

..

 

200

0,6

 

1 880

2,7

Värmlands

-

-

 

60

0,6

 

210

1,9

Örebro

-

-

 

20

0,1

 

120

0,8

Västmanlands

..

..

 

10

0,1

 

60

0,3

Dalarnas

-

-

 

450

4,7

 

120

3,3

Gävleborgs

-

-

 

270

2,6

 

450

10,0

Västernorrlands

-

-

 

270

7,1

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

130

6,7

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

820

9,6

 

230

16,5

Norrbottens

-

-

 

60

1,6

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

160

0,2

 

330

2,1

Götalands mellanbygder

20

0,6

 

570

1,2

 

530

5,8

Götalands norra slättbygder

..

..

 

110

0,3

 

450

0,8

Svealands slättbygder

..

..

 

210

0,3

 

330

0,5

Götalands skogsbygder

..

..

 

420

1,4

 

2 370

6,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

 

940

5,1

 

380

2,4

Nedre Norrland

-

-

 

560

3,5

 

450

11,7

Övre Norrland

-

-

 

910

7,4

 

260

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

20

0,4

 

4 030

1,3

 

5 080

2,5

2005

0

0,1

 

3 030

0,8

 

3 960

2,1

2004

0

0,0

 

10 200

2,6

 

5 660

2,5

2003

120

2,0

 

2 720

0,8

 

780

0,3

2002

50

0,8

 

1 360

0,3

 

850

0,3

2001

220

2,5

 

10 710

2,8

 

11 450

4,2


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2006. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2006. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

120

11,9

 

..

..

 

380

1,3

Uppsala

0

0,0

 

110

3,2

 

130

0,2

Södermanlands

0

0,1

 

0

0,4

 

140

0,3

Östergötlands

20

0,2

 

90

5,1

 

640

0,7

Jönköpings

20

1,3

 

0

0,3

 

220

1,6

Kronobergs

20

2,0

 

..

..

 

410

5,3

Kalmar

50

1,1

 

..

..

 

630

1,8

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

90

0,3

Blekinge

0

0,2

 

..

..

 

160

1,9

Skåne

160

2,7

 

..

..

 

4 890

2,3

Hallands

0

0,0

 

..

..

 

100

0,2

Västra Götalands

120

0,8

 

40

0,5

 

2 390

1,3

Värmlands

20

0,8

 

..

..

 

380

1,4

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

170

0,4

Västmanlands

0

0,5

 

..

..

 

170

0,3

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

580

3,6

Gävleborgs

-

-

 

..

..

 

800

4,9

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

410

9,2

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

190

8,8

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

1 080

10,3

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

110

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

50

0,9

 

..

..

 

1 960

1,1

Götalands mellanbygder

140

1,4

 

..

..

 

2 910

2,6

Götalands norra slättbygder

140

0,8

 

30

0,6

 

1 020

0,5

Svealands slättbygder

130

1,3

 

90

1,9

 

1 030

0,4

Götalands skogsbygder

70

0,8

 

80

1,3

 

3 290

3,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

0,9

 

100

6,2

 

1 450

3,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

1 160

5,5

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

1 230

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

570

1,0

 

620

3,2

 

14 260

1,5

2005

80

0,2

 

240

1,1

 

7 630

0,8

2004

660

1,3

 

740

3,7

 

17 730

1,6

2003

90

0,2

 

550

2,1

 

4 440

0,4

2002

10

0,0

 

350

1,4

 

3 030

0,3

2001

2 900

7,3

 

1 240

4,7

 

33 820

2,9


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).