Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2006. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

17. Peas and field beans. Area not harvested in 2006. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

20

1,9

 

-

-

Uppsala

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

110

8,6

 

..

..

Östergötlands

50

1,3

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

-

-

 

-

-

Kalmar

20

1,7

 

-

-

Gotlands

30

3,1

 

-

-

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

240

10,3

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

Västra Götalands

140

4,7

 

40

1,1

Värmlands

40

7,2

 

..

..

Örebro

80

8,9

 

-

-

Västmanlands

0

0,2

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

180

10,2

 

20

1,8

Götalands mellanbygder

110

3,7

 

-

-

Götalands norra slättbygder

180

2,9

 

40

1,0

Svealands slättbygder

280

3,9

 

10

1,0

Götalands skogsbygder

0

0,5

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

5,1

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2006

790

4,1

 

100

1,6

2005

420

1,7

 

50

0,7

2004

1 100

4,1

 

350

6,4

2003

650

2,7

 

 

 

2002

750

2,8

 

 

 

2001

2 090

7,8

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).