Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal 2006. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

18. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested in 2006. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

50

6,1

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

20

0,3

 

..

..

Södermanlands

50

5,1

 

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

0

0,1

 

40

1,3

 

-

-

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

20

1,0

 

..

..

 

-

-

Gotlands

0

0,0

 

20

2,0

 

-

-

Blekinge

..

..

 

..

..

 

-

-

Skåne

10

0,0

 

30

1,0

 

-

-

Hallands

10

0,6

 

0

0,1

 

-

-

Västra Götalands

100

1,1

 

70

0,9

 

..

..

Värmlands

..

..

 

20

2,8

 

..

..

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

60

1,6

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

-

-

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,1

 

20

1,0

 

-

-

Götalands mellanbygder

20

0,2

 

30

1,5

 

-

-

Götalands norra slättbygder

110

0,7

 

40

0,5

 

-

-

Svealands slättbygder

110

3,3

 

100

0,5

 

0

0,1

Götalands skogsbygder

0

0,2

 

90

4,5

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

30

3,3

 

..

..

Nedre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

230

0,5

 

310

0,9

 

50

3,7

2005

160

0,5

 

700

1,8

 

50

3,2

2004

300

0,8

 

240

0,7

 

40

3,3

2003

60

0,3

 

250

0,9

 

 

 

2002

200

0,6

 

190

0,9

 

 

 

2001

330

1,7

 

340

2,5

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).