Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2006. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2006. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

920

..

..

Uppsala

93

4 380

2,0

4 940

21 600

2,0

Södermanlands

52

4 030

3,4

2 270

9 200

3,4

Östergötlands

45

4 140

3,2

2 320

9 600

3,2

Jönköpings

6

..

..

110

..

..

Kronobergs

6

..

..

160

..

..

Kalmar

24

4 040

6,7

650

2 600

9,2

Gotlands

40

3 470

4,7

1 980

6 900

4,7

Blekinge

16

..

..

740

..

..

Skåne

143

3 660

1,7

10 160

37 200

2,0

Hallands

51

4 630

2,7

2 400

11 100

3,0

Västra Götalands

55

3 640

4,5

4 440

16 200

4,5

Värmlands

6

..

..

430

..

..

Örebro

68

4 890

2,1

5 180

25 300

2,1

Västmanlands

87

3 890

2,9

5 180

20 100

2,9

Dalarnas

22

2 840

6,8

760

2 100

6,8

Gävleborgs

17

..

..

400

..

..

Västernorrlands

-

-

-

30

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

20

..

..

Norrbottens

1

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

153

4 050

1,5

9 410

38 100

1,6

Götalands mellanbygder

99

3 470

2,8

5 220

18 100

3,2

Götalands norra slättbygder

84

3 870

3,3

5 750

22 300

3,4

Svealands slättbygder

312

4 320

1,3

18 240

78 800

1,3

Götalands skogsbygder

47

3 660

4,5

1 890

6 900

5,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

41

3 530

4,2

1 690

6 000

4,2

Nedre Norrland

13

..

..

330

..

..

Övre Norrland

1

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

750

4 020

0,9

43 300

173 900

1,0

2005

1 054

4 910

0,8

59 030

289 800

0,9

2004

960

4 740

0,9

53 400

252 900

0,9

2003

897

4 900

0,6

47 080

230 800

0,7

2002

1 081

4 900

0,7

54 080

264 900

0,7

2001

873

4 600

1,0

44 530

204 700

1,0


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 670 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2001-2005 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.