Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2006. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0602 1)

20. Cereals. Area harvested as green fodder in 2006. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0602)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

10

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,1

 

0

0,0

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

100

0,9

 

60

7,9

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

30

1,6

 

..

..

Blekinge

10

0,5

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

190

1,9

 

170

1,7

Hallands

0

0,0

 

60

2,3

 

..

..

Västra Götalands

10

0,0

 

50

1,1

 

10

0,3

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

20

0,2

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

30

0,6

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

50

0,5

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

10

0,0

 

130

2,4

 

300

5,6

Götalands norra slättbygder

10

0,0

 

40

0,8

 

10

0,2

Svealands slättbygder

40

0,0

 

30

0,2

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

90

0,6

 

160

7,8

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

140

0,0

 

590

1,3

 

320

1,4

2005

0

0,0

 

400

0,7

 

90

0,4

2004

0

0,0

 

180

0,3

 

180

0,7

2003

0

0,0

 

210

0,5

 

330

1,4

2002

21

1,6

 

260

0,5

 

330

1,4

2001

2

0,2

 

140

0,3

 

270

0,8


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2006. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0602 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2006. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0602)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

0

0,0

 

40

0,7

Uppsala

..

..

 

10

0,0

 

220

2,4

Södermanlands

-

-

 

480

4,9

 

100

0,9

Östergötlands

..

..

 

90

0,7

 

170

1,6

Jönköpings

..

..

 

1 360

22,7

 

1 610

23,2

Kronobergs

-

-

 

340

13,4

 

530

13,0

Kalmar

20

1,6

 

750

5,8

 

1 240

23,5

Gotlands

0

0,2

 

740

5,1

 

300

11,8

Blekinge

..

..

 

250

6,8

 

210

17,6

Skåne

0

0,0

 

760

1,0

 

540

3,4

Hallands

..

..

 

420

2,1

 

50

0,5

Västra Götalands

..

..

 

670

2,0

 

1 410

2,0

Värmlands

-

-

 

100

1,1

 

900

7,5

Örebro

-

-

 

160

1,2

 

60

0,4

Västmanlands

..

..

 

360

1,9

 

580

3,4

Dalarnas

-

-

 

230

2,3

 

120

3,3

Gävleborgs

-

-

 

410

3,7

 

90

1,9

Västernorrlands

-

-

 

130

3,4

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

160

7,9

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

480

5,3

 

380

21,5

Norrbottens

-

-

 

250

6,5

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

230

0,4

 

110

0,7

Götalands mellanbygder

30

0,8

 

1 530

3,2

 

800

8,1

Götalands norra slättbygder

..

..

 

200

0,6

 

960

1,6

Svealands slättbygder

..

..

 

930

1,2

 

660

1,1

Götalands skogsbygder

..

..

 

3 640

10,9

 

4 250

11,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

 

240

1,3

 

1 390

8,3

Nedre Norrland

-

-

 

950

5,7

 

490

11,2

Övre Norrland

-

-

 

730

5,6

 

660

25,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

30

0,5

 

8 190

2,6

 

9 470

4,5

2005

0

0,0

 

6 990

1,9

 

7 380

3,7

2004

10

0,3

 

5 580

1,4

 

4 830

2,1

2003

50

0,7

 

4 350

1,2

 

4 930

1,8

2002

60

1,0

 

8 440

2,1

 

7 320

2,5

2001

100

1,1

 

2 900

0,7

 

6 560

2,4


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2006. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0602 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2006. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0602)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

2,5

 

130

16,5

 

210

0,7

Uppsala

0

0,0

 

660

25,8

 

910

1,2

Södermanlands

40

1,2

 

310

26,1

 

930

1,8

Östergötlands

90

1,0

 

1 300

55,5

 

1 650

1,9

Jönköpings

50

3,5

 

1 160

43,9

 

4 180

23,0

Kronobergs

20

2,0

 

720

62,6

 

1 610

17,4

Kalmar

280

6,0

 

1 080

51,7

 

3 660

9,6

Gotlands

10

0,2

 

410

40,4

 

1 500

4,8

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

610

6,9

Skåne

10

0,1

 

2 170

70,3

 

3 830

1,8

Hallands

10

0,3

 

860

64,5

 

1 400

2,9

Västra Götalands

20

0,1

 

4 660

41,3

 

6 820

3,5

Värmlands

50

2,2

 

1 100

62,4

 

2 170

7,4

Örebro

20

1,2

 

..

..

 

600

1,3

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

 

1 060

1,8

Dalarnas

..

..

 

410

55,0

 

760

4,4

Gävleborgs

-

-

 

1 620

79,4

 

2 170

11,7

Västernorrlands

..

..

 

1 820

87,0

 

2 350

34,6

Jämtlands

..

..

 

1 950

97,3

 

2 110

50,0

Västerbottens

..

..

 

1 660

79,5

 

2 510

19,4

Norrbottens

..

..

 

730

79,6

 

1 300

23,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

960

74,0

 

1 340

0,7

Götalands mellanbygder

280

2,6

 

1 890

59,5

 

4 980

4,2

Götalands norra slättbygder

70

0,4

 

2 860

38,0

 

4 140

1,8

Svealands slättbygder

80

0,8

 

1 900

28,0

 

3 640

1,3

Götalands skogsbygder

130

1,5

 

6 320

51,8

 

14 680

13,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

60

2,1

 

1 390

45,9

 

3 090

6,1

Nedre Norrland

..

..

 

5 170

87,8

 

6 680

24,2

Övre Norrland

..

..

 

2 690

81,3

 

4 130

21,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

620

1,1

 

23 350

54,0

 

42 710

4,2

2005

170

0,3

 

22 680

49,5

 

37 950

3,6

2004

270

0,5

 

20 570

50,7

 

31 740

2,8

2003

310

0,7

 

24 270

47,7

 

34 600

2,9

2002

210

0,7

 

23 770

48,6

 

40 590

3,5

2001

40

0,1

 

20 240

43,3

 

30 700

2,6


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.