Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2006. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2006. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

420

..

..

Uppsala

41

4 270

4,1

1 590

6 800

4,1

Södermanlands

22

3 900

3,6

920

3 600

3,6

Östergötlands

57

5 320

3,0

2 800

14 900

3,0

Jönköpings

1

..

..

0

..

..

Kronobergs

1

..

..

30

..

..

Kalmar

11

..

..

..

..

..

Gotlands

19

..

..

540

..

..

Blekinge

3

..

..

130

..

..

Skåne

135

5 580

2,7

10 120

56 500

2,9

Hallands

11

..

..

390

..

..

Västra Götalands

65

5 160

3,5

3 700

19 100

3,5

Värmlands

5

..

..

340

..

..

Örebro

35

4 370

4,3

1 390

6 100

4,3

Västmanlands

6

..

..

440

..

..

Dalarnas

10

..

..

430

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

90

6 050

1,6

5 300

32 100

1,6

Götalands mellanbygder

73

4 750

4,9

5 160

24 500

5,9

Götalands norra slättbygder

108

5 350

2,3

5 830

31 200

2,3

Svealands slättbygder

114

4 280

2,3

4 780

20 500

2,3

Götalands skogsbygder

28

3 900

7,3

1 120

4 400

7,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

22

3 640

4,1

920

3 300

4,1

Nedre Norrland

1

..

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

436

4 990

1,5

23 590

117 800

1,7

2005

463

5 270

1,5

21 300

112 300

1,6

2004

549

5 510

1,1

24 220

133 400

1,2

2003

610

4 860

1,2

24 030

116 700

1,4

2002

583

5 270

1,1

24 060

126 700

1,3

2001

722

5 210

1,2

34 140

177 900

1,3


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 410 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2001-2005 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.