Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2006. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2006. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

73

3 470

4,5

6 970

24 200

4,5

Uppsala

177

4 100

1,9

26 290

107 800

1,9

Södermanlands

120

3 730

2,2

9 390

35 000

4,3

Östergötlands

169

4 180

4,4

13 390

55 900

4,4

Jönköpings

60

2 350

5,5

4 640

10 900

10,2

Kronobergs

28

2 480

8,0

2 210

5 500

9,9

Kalmar

124

2 420

4,5

12 280

29 700

5,3

Gotlands

137

3 000

2,4

13 870

41 600

3,8

Blekinge

57

3 190

5,8

3 420

10 900

9,2

Skåne

527

4 240

1,2

76 910

325 800

1,3

Hallands

146

3 950

2,6

19 460

76 900

2,8

Västra Götalands

293

3 750

1,9

32 550

122 200

2,1

Värmlands

99

3 040

3,7

9 180

27 900

3,7

Örebro

120

3 890

2,5

13 450

52 300

2,6

Västmanlands

148

3 820

2,0

18 810

71 800

2,7

Dalarnas

73

2 880

5,7

9 700

28 000

6,0

Gävleborgs

74

2 100

4,4

10 480

22 100

4,8

Västernorrlands

47

1 930

6,1

3 860

7 400

6,4

Jämtlands

49

2 630

5,3

1 910

5 000

6,4

Västerbottens

66

2 240

6,3

8 540

19 100

6,9

Norrbottens

42

2 610

4,1

3 670

9 600

5,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

478

4 440

1,2

63 780

283 400

1,3

Götalands mellanbygder

401

3 220

2,1

46 620

150 000

2,4

Götalands norra slättbygder

361

4 100

2,0

34 080

139 600

2,0

Svealands slättbygder

678

3 870

1,1

77 750

301 100

1,3

Götalands skogsbygder

278

2 940

2,8

29 790

87 600

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

167

2 630

3,5

18 510

48 600

3,6

Nedre Norrland

157

2 280

4,8

15 780

36 000

5,2

Övre Norrland

109

2 340

4,5

12 270

28 700

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

2 629

3 600

0,7

301 210

1 084 100

0,8

2005

2 814

4 260

0,9

366 220

1 561 900

0,9

2004

2 807

4 300

0,7

386 430

1 662 400

0,8

2003

2 747

4 190

0,8

357 770

1 499 700

0,9

2002

2 950

4 290

0,8

403 290

1 730 300

0,9

2001

2 773

4 090

0,9

385 690

1 577 000

0,9


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 1 740 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2001-2005 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.