Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2006. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2006. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

93

3 190

6,1

5 920

18 900

6,2

Uppsala

128

3 850

3,8

8 580

33 000

4,3

Södermanlands

137

3 330

3,7

11 400

38 000

3,7

Östergötlands

131

3 660

4,0

10 310

37 700

4,1

Jönköpings

60

2 000

6,9

5 330

10 700

10,9

Kronobergs

45

2 080

13,7

3 550

7 400

14,6

Kalmar

64

2 260

7,6

4 040

9 200

12,8

Gotlands

53

2 350

6,2

2 210

5 200

8,7

Blekinge

28

2 840

16,0

960

2 700

21,4

Skåne

215

3 200

3,5

15 350

49 200

3,7

Hallands

127

3 550

3,7

9 980

35 400

3,7

Västra Götalands

467

3 400

2,4

70 370

239 500

2,5

Värmlands

112

2 620

5,9

11 090

29 000

6,6

Örebro

142

3 380

3,5

14 310

48 300

3,5

Västmanlands

149

3 330

4,1

16 400

54 600

4,8

Dalarnas

51

2 350

8,0

3 540

8 300

8,3

Gävleborgs

52

1 450

9,2

4 550

6 600

9,4

Västernorrlands

8

..

..

230

..

..

Jämtlands

5

..

..

140

..

..

Västerbottens

24

1 860

12,2

1 390

2 600

17,6

Norrbottens

16

..

..

510

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

231

3 640

2,9

15 600

56 800

3,0

Götalands mellanbygder

159

2 680

4,5

9 100

24 400

5,3

Götalands norra slättbygder

469

3 620

2,0

57 630

208 800

2,1

Svealands slättbygder

692

3 440

1,7

61 000

210 000

1,7

Götalands skogsbygder

305

2 530

4,5

34 760

88 000

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

159

2 350

5,6

15 360

36 000

6,5

Nedre Norrland

52

1 580

10,6

3 890

6 100

11,6

Övre Norrland

40

1 930

9,9

1 930

3 700

15,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

2 107

3 180

1,2

199 950

635 000

1,3

2005

2 049

3 870

1,4

192 740

746 300

1,5

2004

2 075

4 120

1,4

224 870

925 300

1,5

2003

2 372

3 960

1,2

274 880

1 089 500

1,3

2002

2 412

4 050

1,2

287 680

1 167 000

1,3

2001

2 249

3 510

1,3

271 620

952 500

1,4


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 220 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2001-2005 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.