Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2006. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2006. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

27

4 220

8,9

1 020

4 300

9,0

Uppsala

21

4 400

5,8

1 190

5 200

5,8

Södermanlands

69

4 600

2,3

3 250

15 000

2,5

Östergötlands

133

5 110

2,1

8 940

45 600

2,1

Jönköpings

32

3 460

4,3

1 410

4 900

5,4

Kronobergs

28

3 710

3,7

830

3 100

4,0

Kalmar

72

3 580

4,2

4 350

15 600

5,5

Gotlands

74

3 690

2,8

3 760

13 900

2,8

Blekinge

33

4 120

5,1

1 100

4 500

5,1

Skåne

97

4 480

2,9

5 880

26 400

2,9

Hallands

77

5 400

2,3

4 600

24 800

2,3

Västra Götalands

211

5 070

1,9

14 330

72 700

1,9

Värmlands

44

5 120

1,8

2 300

11 800

2,2

Örebro

45

5 010

3,8

1 950

9 800

3,8

Västmanlands

25

4 630

5,5

980

4 500

5,5

Dalarnas

6

..

..

100

..

..

Gävleborgs

-

-

-

60

..

..

Västernorrlands

1

..

..

50

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

2

..

..

60

..

..

Norrbottens

1

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

108

5 260

2,3

5 870

30 900

2,3

Götalands mellanbygder

185

3 970

2,1

10 400

41 300

2,6

Götalands norra slättbygder

278

5 240

1,5

18 270

95 800

1,5

Svealands slättbygder

212

4 760

1,6

9 880

47 100

1,6

Götalands skogsbygder

161

3 890

2,5

8 480

33 000

2,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

49

4 420

4,7

2 910

12 900

4,8

Nedre Norrland

3

..

..

70

..

..

Övre Norrland

3

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

999

4 680

0,9

56 300

263 200

1,0

2005

951

5 420

0,8

50 120

271 500

0,8

2004

973

5 200

0,8

51 920

270 200

0,9

2003

930

4 580

0,9

44 350

202 700

0,9

2002

723

5 480

0,9

30 600

167 400

1,0

2001

821

4 360

1,5

39 600

172 500

1,5


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 170 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2001-2005 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.