Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2006. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2006. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

670

..

..

Uppsala

20

3 630

6,9

1 480

5 400

15,5

Södermanlands

21

2 890

7,6

730

2 100

15,1

Östergötlands

26

2 930

7,6

1 520

4 500

23,4

Jönköpings

26

1 900

10,7

1 530

2 900

22,1

Kronobergs

11

..

..

410

..

..

Kalmar

13

..

..

970

..

..

Gotlands

13

..

..

530

..

..

Blekinge

5

..

..

..

..

..

Skåne

18

..

..

..

..

..

Hallands

8

..

..

640

..

..

Västra Götalands

85

3 000

4,8

6 200

18 600

11,9

Värmlands

13

..

..

710

..

..

Örebro

9

..

..

..

..

..

Västmanlands

14

..

..

720

..

..

Dalarnas

8

..

..

390

..

..

Gävleborgs

15

..

..

..

..

..

Västernorrlands

7

..

..

..

..

..

Jämtlands

3

..

..

..

..

..

Västerbottens

13

..

..

470

..

..

Norrbottens

6

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

..

..

Götalands södra slättbygder

9

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

30

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

65

3 370

4,4

4 390

14 800

10,0

Svealands slättbygder

81

3 090

4,1

4 240

13 100

7,8

Götalands skogsbygder

94

2 240

6,0

6 170

13 800

14,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

2 560

7,2

1 680

4 300

15,7

Nedre Norrland

23

..

..

..

..

..

Övre Norrland

19

..

..

640

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

350

2 690

2,7

19 160

51 600

6,1

2005

385

3 450

2,0

23 420

80 800

4,3

2004

360

3 640

1,8

20 530

74 700

3,2

2003

388

3 470

1,8

27 800

96 500

2,7

2002

420

3 540

1,8

26 010

92 000

3,5

2001

393

3 190

3,3

26 510

84 600

3,3


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2001-2005 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.