Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

99

5 590

1

13 700

76 600

1,4

Uppsala

186

6 230

1,2

30 450

189 800

1,2

Södermanlands

167

5 750

0,9

24 220

139 300

0,9

Östergötlands

259

6 670

0,8

45 430

302 900

0,8

Jönköpings

20

4 780

13,7

920

4 400

13,7

Kronobergs

10

..

..

340

..

..

Kalmar

100

6 090

1,7

9 690

59 000

1,7

Gotlands

88

4 940

2,7

5 720

28 300

2,7

Blekinge

33

5 800

3,3

1 930

11 200

3,6

Skåne

481

7 560

0,6

91 060

688 700

0,6

Hallands

76

6 110

2,2

8 360

51 100

2,2

Västra Götalands

355

5 930

1,1

58 330

346 100

1,1

Värmlands

40

5 260

3,4

3 090

16 200

3,4

Örebro

105

6 240

1,6

11 690

73 000

1,6

Västmanlands

145

5 840

2,6

15 700

91 700

2,6

Dalarnas

31

5 190

3,2

1 440

7 500

5,3

Gävleborgs

10

..

..

720

..

..

Västernorrlands

3

..

..

50

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

430

7 570

0,7

78 970

598 100

0,7

Götalands mellanbygder

288

6 440

1,1

31 650

203 800

1,1

Götalands norra slättbygder

525

6 300

0,7

93 780

590 700

0,7

Svealands slättbygder

722

5 930

0,7

96 830

574 600

0,7

Götalands skogsbygder

152

5 660

2,8

14 900

84 400

2,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

82

5 840

2,3

6 360

37 200

2,5

Nedre Norrland

9

..

..

360

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

2 208

6 460

0,4

322 910

2 087 000

0,4

2006

2 252

5 660

0,6

317 400

1 795 200

0,6

2005

2 214

6 630

0,6

295 090

1 957 000

0,6

2004

2 390

6 180

0,5

349 700

2 159 400

0,5

2003

2 424

5 560

0,7

363 910

2 025 400

0,7

2002

2 275

6 400

0,5

285 060

1 823 200

0,5


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 60 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.