Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Field beans. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

30

..

..

Uppsala

3

..

..

180

..

..

Södermanlands

2

..

..

130

..

..

Östergötlands

16

..

..

920

..

..

Jönköpings

-

-

-

20

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

2

..

..

30

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

11

..

..

560

..

..

Hallands

9

..

..

350

..

..

Västra Götalands

61

1 870

6,3

3 930

5 500

6,4

Värmlands

4

..

..

120

..

..

Örebro

2

..

..

70

..

..

Västmanlands

2

..

..

80

..

..

Dalarnas

1

..

..

0

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

700

..

..

Götalands mellanbygder

5

..

..

80

..

..

Götalands norra slättbygder

67

2 160

4,5

3 350

7 200

4,7

Svealands slättbygder

13

..

..

560

..

..

Götalands skogsbygder

11

..

..

530

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

220

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

115

2 080

4,5

5 450

11 400

4,6

2006

117

2 130

3,4

6 120

13 000

3,6

2005

146

2 320

3,6

6 430

14 900

4,1

2004

101

2 260

4,0

5 510

12 400

4,0


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2004-2006 redovisas definitiv bärgad skörd.