Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårrybs. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Spring turnip rape. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

80

..

..

Uppsala

7

..

..

330

..

..

Södermanlands

6

..

..

270

..

..

Östergötlands

8

..

..

340

..

..

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

5

..

..

120

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

20

..

..

Hallands

1

..

..

60

..

..

Västra Götalands

14

..

..

660

..

..

Värmlands

12

..

..

410

..

..

Örebro

8

..

..

160

..

..

Västmanlands

4

..

..

120

..

..

Dalarnas

19

..

..

400

..

..

Gävleborgs

8

..

..

220

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

10

..

..

Norrbottens

2

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

50

..

..

Götalands mellanbygder

5

..

..

120

..

..

Götalands norra slättbygder

17

..

..

800

..

..

Svealands slättbygder

34

1 440

7,6

1 120

1 600

7,6

Götalands skogsbygder

5

..

..

210

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

1 100

6,4

820

900

6,5

Nedre Norrland

3

..

..

80

..

..

Övre Norrland

2

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

96

1 340

5,3

3 270

4 400

5,3

2006

190

1 170

3,7

6 210

7 300

3,8

2005

184

1 370

2,6

7 080

9 700

2,6

2004

221

1 660

2,0

8 320

13 800

2,0

2003

242

1 360

1,5

7 730

10 500

1,5

2002

324

1 510

1,5

12 410

18 700

1,5


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd.