Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Oljelin. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Oil flax. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

130

..

..

Uppsala

15

..

..

490

..

..

Södermanlands

12

..

..

400

..

..

Östergötlands

38

2 070

2,7

1 500

3 100

2,7

Jönköpings

-

-

-

0

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

..

..

Kalmar

-

-

-

40

..

..

Gotlands

1

..

..

40

..

..

Blekinge

-

-

-

-

..

..

Skåne

8

..

..

260

..

..

Hallands

3

..

..

20

..

..

Västra Götalands

19

..

..

1 140

..

..

Värmlands

-

-

-

0

..

..

Örebro

5

..

..

120

..

..

Västmanlands

6

..

..

140

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

180

..

..

Götalands mellanbygder

3

..

..

180

..

..

Götalands norra slättbygder

53

1 690

4,4

2 480

4 200

4,4

Svealands slättbygder

42

1 330

5,7

1 250

1 700

5,7

Götalands skogsbygder

1

..

..

30

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

180

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

113

1 560

3,3

4 310

6 700

3,3

2006 2)

190

1 370

2,3

8 690

11 900

2,4

2005

236

1 600

2,2

9 850

15 700

2,2

2004

145

2 020

1,5

5 740

11 600

1,5

2003

109

1 850

2,5

3 710

6 900

2,5

2002

88

1 700

3,1

3 080

5 200

3,2


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd.