Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Spannmål. Obärgad areal 2007. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16. Cereals. Area not harvested in 2007. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

10

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

10

0,0

 

60

2,5

 

0

0,0

Östergötlands

20

0,0

 

150

6,8

 

0

0,1

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

50

20,5

 

..

..

Kalmar

40

0,5

 

20

1,6

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

40

0,0

 

80

1,3

 

0

0,0

Hallands

40

0,4

 

10

0,6

 

..

..

Västra Götalands

20

0,0

 

320

6,4

 

10

0,4

Värmlands

10

0,4

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

10

0,1

 

10

0,1

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

0

0,5

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

0,1

 

20

0,3

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

50

0,2

 

90

1,8

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

10

0,0

 

480

8,3

 

10

0,3

Svealands slättbygder

40

0,0

 

60

0,4

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

20

0,1

 

70

2,7

 

10

0,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

0,2

 

0

0,2

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

200

0,1

 

740

2,0

 

20

0,1

2006

3 400

1,1

 

290

0,7

 

160

0,7

2005

130

0,0

 

100

0,2

 

80

0,4

2004

130

0,0

 

320

0,6

 

10

0,0

2003

40

0,0

 

120

0,3

 

20

0,1

2002

300

0,1

 

120

0,2

 

20

0,1


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2007. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2007. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

140

1,9

 

130

2,4

Uppsala

..

..

 

10

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

..

..

 

20

0,2

 

160

1,4

Östergötlands

..

..

 

140

1,0

 

20

0,2

Jönköpings

..

..

 

150

2,6

 

60

1,0

Kronobergs

..

..

 

250

11,0

 

340

10,4

Kalmar

0

0,0

 

200

1,6

 

70

1,5

Gotlands

0

0,0

 

30

0,2

 

0

0,0

Blekinge

..

..

 

50

1,3

 

40

4,7

Skåne

30

0,7

 

220

0,3

 

70

0,5

Hallands

..

..

 

80

0,4

 

140

1,5

Västra Götalands

..

..

 

420

1,3

 

220

0,3

Värmlands

..

..

 

0

0,0

 

240

2,0

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

10

0,1

Västmanlands

..

..

 

0

0,0

 

50

0,3

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

0

0,0

Gävleborgs

-

-

 

0

0,0

 

30

0,8

Västernorrlands

-

-

 

40

1,2

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

0

0,1

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

130

1,6

 

90

7,7

Norrbottens

-

-

 

80

2,4

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

120

0,2

 

150

1,0

Götalands mellanbygder

40

0,9

 

300

0,6

 

50

0,6

Götalands norra slättbygder

0

0,2

 

200

0,6

 

150

0,2

Svealands slättbygder

..

..

 

200

0,3

 

420

0,7

Götalands skogsbygder

..

..

 

560

1,8

 

590

1,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

270

1,5

 

170

1,1

Nedre Norrland

-

-

 

50

0,3

 

100

3,1

Övre Norrland

-

-

 

210

1,7

 

110

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

50

0,6

 

1 930

0,6

 

1 750

0,9

2006

20

0,4

 

4 040

1,3

 

5 040

2,6

2005

0

0,1

 

3 030

0,8

 

3 960

2,1

2004

0

0,0

 

10 200

2,6

 

5 660

2,5

2003

120

2,0

 

2 720

0,8

 

780

0,3

2002

50

0,8

 

1 360

0,3

 

850

0,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2007. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2007. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,3

 

..

..

 

290

1,0

Uppsala

..

..

 

0

0,0

 

20

0,0

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

 

270

0,5

Östergötlands

0

0,0

 

140

10,4

 

480

0,6

Jönköpings

0

0,0

 

90

6,9

 

300

1,9

Kronobergs

20

2,6

 

..

..

 

680

9,2

Kalmar

0

0,1

 

..

..

 

360

1,0

Gotlands

0

0,1

 

..

..

 

40

0,1

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

170

2,0

Skåne

120

2,5

 

..

..

 

650

0,3

Hallands

20

0,4

 

..

..

 

300

0,7

Västra Götalands

40

0,3

 

190

2,8

 

1 220

0,6

Värmlands

0

0,2

 

..

..

 

360

1,3

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

10

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

 

70

0,1

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

0

0,0

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

30

0,2

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

40

1,0

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

0

0,1

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

220

2,3

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

140

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

1,8

 

..

..

 

480

0,3

Götalands mellanbygder

50

0,5

 

..

..

 

580

0,5

Götalands norra slättbygder

10

0,0

 

120

2,2

 

1 000

0,4

Svealands slättbygder

10

0,1

 

20

0,5

 

760

0,3

Götalands skogsbygder

20

0,3

 

270

4,1

 

1 540

1,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

1,7

 

..

..

 

790

1,7

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

150

0,7

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

350

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

220

0,4

 

770

4,1

 

5 680

0,6

2006

600

1,1

 

680

3,4

 

14 230

1,5

2005

80

0,2

 

240

1,1

 

7 630

0,8

2004

660

1,3

 

740

3,7

 

17 730

1,6

2003

90

0,2

 

550

2,1

 

4 440

0,4

2002

10

0,0

 

350

1,4

 

3 030

0,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).