Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2007. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

17. Peas and field beans. Area not harvested in 2007. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

Uppsala

20

1,2

 

..

..

Södermanlands

10

1,5

 

..

..

Östergötlands

60

2,4

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

20

1,8

 

-

-

Gotlands

70

7,5

 

..

..

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

80

7,2

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

Västra Götalands

100

5,0

 

40

1,4

Värmlands

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,4

 

..

..

Västmanlands

0

0,6

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

140

6,0

 

..

..

Götalands norra slättbygder

160

4,0

 

40

1,2

Svealands slättbygder

40

0,8

 

..

..

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2007

370

2,7

 

50

0,9

2006

780

4,0

 

100

1,6

2005

420

1,7

 

50

0,7

2004

1 100

4,1

 

350

6,4

2003

650

2,7

 

 

 

2002

750

2,8

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).