Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal 2007. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

18. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested in 2007. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

50

3,7

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

10

0,6

 

20

0,3

 

..

..

Södermanlands

40

3,6

 

20

0,5

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

10

0,3

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

20

0,7

 

..

..

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

40

4,6

 

..

..

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Skåne

170

0,8

 

70

3,4

 

..

..

Hallands

10

0,8

 

40

5,6

 

-

-

Västra Götalands

50

0,6

 

110

1,9

 

..

..

Värmlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

30

0,8

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

120

0,7

 

20

1,5

 

..

..

Götalands mellanbygder

60

0,6

 

130

7,5

 

..

..

Götalands norra slättbygder

40

0,3

 

120

1,5

 

..

..

Svealands slättbygder

90

2,0

 

50

0,3

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

30

1,5

 

40

1,8

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

10

1,7

 

..

..

Nedre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

340

0,7

 

360

1,1

 

10

0,9

2006

220

0,5

 

310

0,9

 

40

3,7

2005

160

0,5

 

700

1,8

 

50

3,2

2004

300

0,8

 

240

0,7

 

40

3,3

2003

60

0,3

 

250

0,9

 

 

 

2002

200

0,6

 

190

0,9

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).