Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

730

..

..

Uppsala

75

4 480

2,0

4 940

22 100

2,0

Södermanlands

44

4 280

3,5

2 410

10 300

3,5

Östergötlands

42

4 380

6,2

2 190

9 600

6,2

Jönköpings

4

..

..

90

..

..

Kronobergs

14

..

..

260

..

..

Kalmar

21

3 530

13,7

920

3 200

13,7

Gotlands

44

4 110

4,2

1 650

6 800

7,4

Blekinge

13

..

..

830

..

..

Skåne

101

5 580

2,8

6 450

36 000

3,8

Hallands

46

4 680

3,1

2 190

10 200

3,1

Västra Götalands

75

3 350

4,4

4 980

16 700

4,5

Värmlands

7

..

..

390

..

..

Örebro

54

5 380

2,6

4 260

23 000

2,7

Västmanlands

71

4 310

2,0

3 870

16 700

2,0

Dalarnas

20

3 700

4,7

860

3 200

4,7

Gävleborgs

21

3 540

6,7

500

1 800

11,3

Västernorrlands

-

-

-

10

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

20

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

117

5 550

1,8

6 100

33 900

1,8

Götalands mellanbygder

87

4 460

3,9

4 960

22 100

5,5

Götalands norra slättbygder

92

3 680

4,4

5 830

21 400

4,4

Svealands slättbygder

261

4 610

1,4

15 800

72 800

1,4

Götalands skogsbygder

60

3 680

7,9

2 560

9 400

8,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

3 900

4,7

1 800

7 000

4,8

Nedre Norrland

14

..

..

480

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

671

4 470

1,3

37 490

167 700

1,5

2006

754

4 030

0,9

42 750

172 200

1,0

2005

1 054

4 910

0,8

59 030

289 800

0,9

2004

960

4 740

0,9

53 400

252 900

0,9

2003

897

4 900

0,6

47 080

230 800

0,7

2002

1 081

4 900

0,7

54 080

264 900

0,7


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 17 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.