Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2007. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0702 1)

20. Cereals. Area harvested as green fodder in 2007. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0702)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

10

0,2

 

0

0,0

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Östergötlands

10

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

30

0,3

 

0

0,0

 

..

..

Gotlands

30

0,6

 

110

6,0

 

..

..

Blekinge

30

1,7

 

..

..

 

..

..

Skåne

20

0,0

 

240

3,7

 

60

0,5

Hallands

20

0,2

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

50

1,0

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

30

0,7

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

60

4,3

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

90

14,9

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

0,0

 

30

0,4

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

60

0,2

 

340

6,3

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

0

0,0

 

50

0,3

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

30

0,2

 

100

3,7

 

60

5,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

50

0,8

 

30

1,6

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

190

0,1

 

840

2,2

 

60

0,2

2006

210

0,1

 

580

1,3

 

320

1,4

2005

0

0,0

 

400

0,7

 

90

0,4

2004

0

0,0

 

180

0,3

 

180

0,7

2003

0

0,0

 

210

0,5

 

330

1,4

2002

21

1,6

 

260

0,5

 

330

1,4


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2007. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0702 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2007. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0702)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

0

0,0

 

0

0,0

Uppsala

..

..

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

-

-

 

220

2,0

 

120

1,1

Östergötlands

..

..

 

0

0,0

 

110

1,0

Jönköpings

-

-

 

110

1,8

 

70

1,1

Kronobergs

-

-

 

240

9,7

 

400

10,8

Kalmar

0

0,0

 

480

3,8

 

0

0,1

Gotlands

0

0,0

 

340

2,2

 

320

14,5

Blekinge

..

..

 

70

1,9

 

130

12,6

Skåne

0

0,0

 

870

1,0

 

120

0,8

Hallands

..

..

 

510

2,6

 

320

3,2

Västra Götalands

..

..

 

1 590

4,6

 

1 650

2,3

Värmlands

-

-

 

70

0,8

 

180

1,5

Örebro

-

-

 

50

0,4

 

0

0,0

Västmanlands

-

-

 

490

3,1

 

0

0,0

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

100

2,5

Gävleborgs

-

-

 

160

1,5

 

40

0,9

Västernorrlands

-

-

 

140

4,0

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

50

2,6

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

130

1,5

 

290

19,6

Norrbottens

-

-

 

300

7,9

 

280

34,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

100

0,1

 

30

0,2

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

1 300

2,5

 

490

5,7

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

1 220

3,3

 

440

0,7

Svealands slättbygder

..

..

 

800

1,0

 

130

0,2

Götalands skogsbygder

..

..

 

1 530

4,7

 

2 210

5,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

 

120

0,7

 

130

0,8

Nedre Norrland

-

-

 

300

1,9

 

420

11,2

Övre Norrland

-

-

 

410

3,4

 

580

24,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

0

0,0

 

5 750

1,8

 

4 440

2,1

2006

30

0,5

 

8 180

2,6

 

9 330

4,5

2005

0

0,0

 

6 990

1,9

 

7 380

3,7

2004

10

0,3

 

5 580

1,4

 

4 830

2,1

2003

50

0,7

 

4 350

1,2

 

4 930

1,8

2002

60

1,0

 

8 440

2,1

 

7 320

2,5


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2007. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0702 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2007. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0702)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

350

1,2

Uppsala

..

..

 

850

34,8

 

860

1,0

Södermanlands

30

0,9

 

..

..

 

610

1,1

Östergötlands

0

0,0

 

1 180

38,0

 

1 290

1,5

Jönköpings

0

0,0

 

1 640

57,1

 

1 820

10,3

Kronobergs

0

0,0

 

660

56,8

 

1 320

15,1

Kalmar

180

4,4

 

970

38,8

 

1 660

4,6

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

1 590

4,9

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

390

4,2

Skåne

0

0,1

 

2 380

79,2

 

3 690

1,7

Hallands

60

1,4

 

860

50,8

 

1 760

3,8

Västra Götalands

70

0,5

 

4 780

41,8

 

8 140

4,0

Värmlands

0

0,0

 

1 910

87,9

 

2 160

7,3

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

490

1,0

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

 

590

1,1

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

680

4,0

Gävleborgs

..

..

 

1 210

67,3

 

1 490

8,7

Västernorrlands

..

..

 

1 640

93,3

 

2 020

33,8

Jämtlands

-

-

 

2 000

99,9

 

2 070

49,4

Västerbottens

..

..

 

1 820

90,0

 

2 250

18,9

Norrbottens

-

-

 

740

85,8

 

1 430

25,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

1,1

 

1 060

74,9

 

1 300

0,7

Götalands mellanbygder

120

1,1

 

2 460

69,1

 

4 780

3,9

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

3 120

36,2

 

4 790

2,1

Svealands slättbygder

30

0,3

 

2 750

45,7

 

3 750

1,3

Götalands skogsbygder

70

1,0

 

5 940

50,0

 

9 930

9,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

90

3,1

 

2 450

72,8

 

2 880

5,9

Nedre Norrland

..

..

 

4 740

87,8

 

5 560

21,6

Övre Norrland

..

..

 

2 840

89,7

 

3 980

22,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

370

0,7

 

25 220

58,3

 

36 870

3,6

2006

600

1,1

 

24 070

55,0

 

43 310

4,3

2005

170

0,3

 

22 680

49,5

 

37 950

3,6

2004

270

0,5

 

20 570

50,7

 

31 740

2,8

2003

310

0,7

 

24 270

47,7

 

34 600

2,9

2002

210

0,7

 

23 770

48,6

 

40 590

3,5


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.