Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2007. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0702 1)

21. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2007. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0702)

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

20

2,1

 

..

..

Östergötlands

70

2,6

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

0

0,0

 

-

-

Gotlands

50

5,6

 

..

..

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

50

4,2

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

Västra Götalands

60

3,0

 

60

2,0

Värmlands

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

90

3,8

 

..

..

Götalands norra slättbygder

60

1,6

 

70

2,1

Svealands slättbygder

60

1,2

 

..

..

Götalands skogsbygder

100

11,2

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

-

-

Övre Norrland

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2007

350

2,5

 

80

1,4

2006

460

2,3

 

140

2,3

2005

260

1,0

 

260

3,8

2004

530

2,0

 

60

1,0

2003

700

2,8

 

 

 

2002

860

3,1

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.