Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

240

..

..

Uppsala

33

6 160

1,9

1 530

9 400

1,9

Södermanlands

21

5 400

3,3

920

5 000

3,3

Östergötlands

41

5 770

2,5

2 750

15 800

2,5

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

3

..

..

40

..

..

Kalmar

12

..

..

360

..

..

Gotlands

19

..

..

630

..

..

Blekinge

5

..

..

120

..

..

Skåne

163

6 040

1,7

11 660

70 400

1,7

Hallands

6

..

..

260

..

..

Västra Götalands

55

4 760

3,5

3 510

16 700

3,5

Värmlands

8

..

..

500

..

..

Örebro

23

5 470

3,6

1 420

7 700

3,6

Västmanlands

9

..

..

300

..

..

Dalarnas

10

..

..

340

..

..

Gävleborgs

4

..

..

50

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

101

6 420

1,3

5 830

37 400

1,3

Götalands mellanbygder

87

5 410

2,9

6 740

36 500

2,9

Götalands norra slättbygder

88

5 200

2,6

5 670

29 500

2,6

Svealands slättbygder

101

5 660

1,4

4 600

26 100

1,4

Götalands skogsbygder

24

3 960

9,6

960

3 800

10,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

19

..

..

790

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

423

5 580

1,2

24 640

137 500

1,2

2006

439

4 990

1,5

23 140

115 400

1,7

2005

463

5 270

1,5

21 300

112 300

1,6

2004

549

5 510

1,1

24 220

133 400

1,2

2003

610

4 860

1,2

24 030

116 700

1,4

2002

583

5 270

1,1

24 060

126 700

1,3


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.