Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

73

4 120

3,3

7 700

31 800

3,3

Uppsala

186

4 660

1,8

29 790

138 900

1,8

Södermanlands

116

4 220

1,7

10 520

44 400

2,6

Östergötlands

164

5 000

2,4

14 710

73 500

2,4

Jönköpings

59

3 130

4,2

5 880

18 400

4,3

Kronobergs

36

2 480

6,4

2 230

5 500

7,7

Kalmar

129

3 470

3,3

12 150

42 200

3,7

Gotlands

138

3 600

2,2

15 420

55 500

2,5

Blekinge

54

4 220

3,9

3 640

15 400

4,4

Skåne

532

5 270

1,1

83 650

440 600

1,2

Hallands

137

4 700

1,8

18 990

89 300

2,2

Västra Götalands

272

4 330

2,5

33 270

144 000

3,6

Värmlands

73

4 020

3,4

9 220

37 100

3,4

Örebro

111

4 900

2,2

13 080

64 100

2,3

Västmanlands

130

4 680

1,7

15 400

72 100

3,8

Dalarnas

67

4 000

3,2

9 610

38 400

3,2

Gävleborgs

67

3 130

4,6

10 140

31 700

4,7

Västernorrlands

42

2 580

4,1

3 390

8 800

5,6

Jämtlands

48

2 850

2,2

1 990

5 700

2,3

Västerbottens

52

2 690

3,1

8 290

22 300

3,1

Norrbottens

39

2 720

3,8

3 500

9 500

5,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

471

5 500

0,9

69 480

381 800

1,0

Götalands mellanbygder

406

4 160

1,4

51 730

215 500

1,7

Götalands norra slättbygder

341

4 850

1,6

35 370

171 500

2,7

Svealands slättbygder

644

4 600

0,9

79 860

367 100

1,2

Götalands skogsbygder

276

3 540

2,7

31 230

110 400

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

146

3 880

2,5

17 670

68 500

2,5

Nedre Norrland

148

2 910

2,8

15 360

44 600

3,0

Övre Norrland

93

2 730

2,6

11 870

32 400

2,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

2 525

4 460

0,6

312 730

1 394 800

0,7

2006

2 638

3 600

0,7

301 270

1 083 700

0,8

2005

2 814

4 260

0,9

366 220

1 561 900

0,9

2004

2 807

4 300

0,7

386 430

1 662 400

0,8

2003

2 747

4 190

0,8

357 770

1 499 700

0,9

2002

2 950

4 290

0,8

403 290

1 730 300

0,9


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 108 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.