Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

26

6 040

2,8

1 290

7 800

2,8

Uppsala

19

..

..

1 290

..

..

Södermanlands

53

5 280

2,3

2 980

15 800

2,5

Östergötlands

139

5 760

1,7

9 200

53 000

1,7

Jönköpings

31

4 400

2,6

1 160

5 100

2,6

Kronobergs

29

4 340

3,2

720

3 100

3,2

Kalmar

76

4 370

3,3

4 030

17 600

4,6

Gotlands

90

4 080

3,1

3 850

15 700

3,1

Blekinge

31

4 140

5,8

980

4 000

5,8

Skåne

78

5 000

4,2

4 800

24 000

4,2

Hallands

70

5 300

2,8

4 230

22 400

3,1

Västra Götalands

201

5 160

1,7

13 600

70 200

1,8

Värmlands

44

5 290

3,6

2 360

12 500

3,6

Örebro

33

5 870

2,9

1 980

11 600

2,9

Västmanlands

24

5 790

2,8

870

5 000

2,8

Dalarnas

6

..

..

110

..

..

Gävleborgs

2

..

..

60

..

..

Västernorrlands

3

..

..

50

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

95

5 350

2,7

5 310

28 400

2,9

Götalands mellanbygder

196

4 340

2,5

10 240

44 400

2,7

Götalands norra slättbygder

275

5 530

1,3

18 370

101 600

1,3

Svealands slättbygder

183

5 650

1,3

9 980

56 300

1,3

Götalands skogsbygder

158

4 540

2,4

6 880

31 300

2,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

41

5 000

4,2

2 700

13 500

5,1

Nedre Norrland

7

..

..

80

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

956

5 160

0,9

53 580

276 300

0,9

2006

1 002

4 670

0,9

54 800

255 900

1,0

2005

951

5 420

0,8

50 120

271 500

0,8

2004

973

5 200

0,8

51 920

270 200

0,9

2003

930

4 580

0,9

44 350

202 700

0,9

2002

723

5 480

0,9

30 600

167 400

1,0


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.