Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2007. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2007. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

430

..

..

Uppsala

20

3 300

4,7

1 850

6 100

14,6

Södermanlands

13

..

..

760

..

..

Östergötlands

22

3 520

14,8

1 530

5 400

19,4

Jönköpings

22

2 960

7,2

1 300

3 900

19,9

Kronobergs

13

..

..

510

..

..

Kalmar

18

..

..

1 120

..

..

Gotlands

6

..

..

210

..

..

Blekinge

3

..

..

150

..

..

Skåne

10

..

..

630

..

..

Hallands

19

..

..

990

..

..

Västra Götalands

78

3 340

4,3

7 010

23 400

9,1

Värmlands

8

..

..

290

..

..

Örebro

4

..

..

440

..

..

Västmanlands

8

..

..

510

..

..

Dalarnas

3

..

..

140

..

..

Gävleborgs

14

..

..

480

..

..

Västernorrlands

5

..

..

110

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

7

..

..

150

..

..

Norrbottens

6

..

..

110

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

490

..

..

Götalands mellanbygder

16

..

..

1 020

..

..

Götalands norra slättbygder

62

3 620

4,9

4 900

17 800

9,8

Svealands slättbygder

56

3 390

3,5

3 820

12 900

11,0

Götalands skogsbygder

99

2 990

4,1

6 590

19 700

9,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

16

..

..

930

..

..

Nedre Norrland

17

..

..

490

..

..

Övre Norrland

13

..

..

260

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

287

3 170

2,5

18 650

59 100

5,9

2006

351

2 720

2,7

20 100

54 700

5,8

2005

385

3 450

2,0

23 420

80 800

4,3

2004

360

3 640

1,8

20 530

74 700

3,2

2003

388

3 470

1,8

27 800

96 500

2,7

2002

420

3 540

1,8

26 010

92 000

3,5


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 7 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2002-2006 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.