Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009
Preliminära uppgifter för riket
Production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2009 Preliminary results for the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Spannmålsskörden på samma nivå som 2008

Den totala skörden av spannmål beräknas uppgå till närmare 5,2 miljoner ton under 2009. Den är 4 % högre än genomsnittet för de fem senaste åren men i nivå med förra årets spannmålsskörd. Den totala spannmålsarealen minskade med 4 % jämfört med föregående år, samtidigt som skördeutfallet per hektar i år var något högre för de vårsådda spannmålsgrödorna.

Skörden av raps fortsätter att öka

Totalskörden av raps och rybs beräknas till uppemot 302 000 ton, vilket är 16 % mer än förra årets skörd och en ökning med 34 % jämfört med femårsgenomsnittet. Ökningen beror framförallt på att odlingen av höstraps har ökat. Det har även varit hög skörd per hektar av höstraps i år.

Återhämtning för skörden av ärter

Totalskörden av ärter beräknas preliminärt till cirka 52 000 ton, vilket är nästan 80 % mer än 2008. Det innebär en vändning efter att skörden av ärter stadigt minskat under de senaste fyra åren. Årets ökning beror främst på ökad odlingsareal, men i viss mån även på en högre skörd per hektar. Totalskörden av åkerbönor beräknas till omkring 24 000 ton.