Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

26

2 550

7,6

760

1 900

7,6

Uppsala

65

2 990

3,7

2 350

7 000

3,7

Södermanlands

40

2 510

3,6

1 450

3 700

3,8

Östergötlands

98

3 300

2,9

3 470

11 400

2,9

Jönköpings

3

..

..

70

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

35

3 700

3,9

910

3 400

3,9

Gotlands

34

3 900

2,9

920

3 600

6,3

Blekinge

2

..

..

20

..

..

Skåne

16

..

..

740

..

..

Hallands

5

..

..

230

..

..

Västra Götalands

76

2 790

4,8

2 750

7 700

5,1

Värmlands

15

..

..

330

..

..

Örebro

32

2 950

3,0

1 010

3 000

4,7

Västmanlands

35

1 980

5,7

1 110

2 200

6,1

Dalarnas

8

..

..

170

..

..

Gävleborgs

5

..

..

110

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

600

..

..

Götalands mellanbygder

76

3 710

2,7

2 080

7 700

3,7

Götalands norra slättbygder

145

3 240

2,5

5 490

17 800

2,5

Svealands slättbygder

209

2 640

2,1

6 860

18 100

2,2

Götalands skogsbygder

26

2 260

14,5

720

1 600

15,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

2 340

8,4

620

1 500

8,4

Nedre Norrland

5

..

..

100

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

498

3 000

1,5

16 480

49 500

1,6

2008

363

2 720

2,1

10 710

29 100

2,4

2007

419

2 850

1,7

13 340

38 000

1,8

2006

586

2 630

1,4

19 320

50 800

1,7

2005

758

2 710

1,3

24 160

65 400

1,3

2004

800

3 300

1,1

26 640

88 000

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 840

 

18 830

54 300

 


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.