Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Field beans. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

50

..

..

Uppsala

5

..

..

280

..

..

Södermanlands

9

..

..

480

..

..

Östergötlands

35

3 780

3,6

2 310

8 700

3,6

Jönköpings

2

..

..

10

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

50

..

..

Gotlands

-

-

-

0

..

..

Blekinge

-

-

-

0

..

..

Skåne

9

..

..

370

..

..

Hallands

5

..

..

190

..

..

Västra Götalands

53

3 070

3,9

3 890

11 900

3,9

Värmlands

3

..

..

130

..

..

Örebro

2

..

..

10

..

..

Västmanlands

6

..

..

160

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

3

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

400

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

100

..

..

Götalands norra slättbygder

76

3 360

2,6

5 380

18 100

2,6

Svealands slättbygder

27

3 310

5,3

1 150

3 800

5,3

Götalands skogsbygder

14

..

..

660

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

..

..

290

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

135

3 280

2,3

7 960

26 100

2,4

2008

124

2 190

5,2

6 280

13 700

5,2

2007

115

2 100

4,3

5 360

11 300

4,4

2006

117

2 130

3,4

6 120

13 000

3,6

2005

146

2 320

3,6

6 430

14 900

4,1

2004

101

2 260

4,0

5 510

12 400

4,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 200

 

5 940

13 100

 


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.