Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Winter rape. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

720

..

..

Uppsala

11

..

..

720

..

..

Södermanlands

20

2 020

3,3

1 160

2 300

3,3

Östergötlands

113

2 740

2,3

7 600

20 800

2,3

Jönköpings

7

..

..

210

..

..

Kronobergs

7

..

..

80

..

..

Kalmar

66

3 730

1,8

3 180

11 900

1,8

Gotlands

91

3 290

2,4

3 580

11 800

2,4

Blekinge

15

..

..

600

..

..

Skåne

416

4 080

0,7

39 120

159 600

0,7

Hallands

51

3 420

2,3

1 660

5 700

2,3

Västra Götalands

182

2 220

2,4

9 240

20 500

2,4

Värmlands

7

..

..

180

..

..

Örebro

8

..

..

370

..

..

Västmanlands

1

..

..

210

..

..

Dalarnas

2

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

-

-

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

366

4 120

0,7

30 670

126 400

0,7

Götalands mellanbygder

252

3 700

1,4

16 510

61 000

1,4

Götalands norra slättbygder

274

2 470

1,7

16 030

39 500

1,8

Svealands slättbygder

61

1 790

2,9

3 320

5 900

2,9

Götalands skogsbygder

48

2 990

5,5

1 840

5 500

5,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

290

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

1 012

3 550

0,7

69 150

245 300

0,7

2008

1 142

3 340

0,7

61 850

206 300

0,7

2007

1 019

3 040

0,7

50 330

153 100

0,7

2006

942

3 190

0,6

47 630

151 700

0,6

2005

788

3 230

0,7

34 970

113 100

0,7

2004

817

3 430

0,7

37 490

128 600

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 250

 

46 450

150 600

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 493 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.