Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Spring rape. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

44

2 010

2,8

1 930

3 900

2,8

Uppsala

99

2 160

1,5

5 130

11 100

1,5

Södermanlands

78

1 880

2,5

3 070

5 800

2,5

Östergötlands

82

1 640

3,5

3 750

6 200

3,5

Jönköpings

3

..

..

110

..

..

Kronobergs

3

..

..

40

..

..

Kalmar

11

1 970

4,1

360

700

4,1

Gotlands

25

2 180

7,7

850

1 800

7,7

Blekinge

6

..

..

150

..

..

Skåne

11

..

..

810

..

..

Hallands

17

..

..

600

..

..

Västra Götalands

93

1 750

2,9

4 730

8 300

2,9

Värmlands

18

..

..

620

..

..

Örebro

71

1 960

2,1

2 690

5 300

2,1

Västmanlands

78

1 680

2,7

2 900

4 900

2,7

Dalarnas

6

..

..

110

..

..

Gävleborgs

1

..

..

50

..

..

Västernorrlands

-

-

-

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

670

..

..

Götalands mellanbygder

36

2 100

6,0

1 350

2 800

6,0

Götalands norra slättbygder

135

1 680

2,6

6 910

11 600

2,6

Svealands slättbygder

375

1 940

1,0

15 830

30 800

1,0

Götalands skogsbygder

55

1 880

3,0

1 960

3 700

3,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

1 670

3,9

1 160

1 900

3,9

Nedre Norrland

-

-

-

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

646

1 880

1,0

28 310

53 100

1,0

2008

618

1 980

1,0

34 330

48 200

1,0

2007

729

1 910

0,8

32 980

63 000

0,8

2006

764

1 700

0,9

34 990

59 700

1,0

2005

913

1 890

1,0

38 510

72 700

1,0

2004

814

2 240

0,6

36 690

82 300

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

1 940

 

35 000

65 200

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 424 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.