Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårrybs. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Spring turnip rape. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

100

..

..

Uppsala

2

..

..

180

..

..

Södermanlands

1

..

..

100

..

..

Östergötlands

4

..

..

110

..

..

Jönköpings

2

..

..

60

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

-

-

-

10

..

..

Gotlands

2

..

..

100

..

..

Blekinge

-

-

-

0

..

..

Skåne

1

..

..

40

..

..

Hallands

1

..

..

10

..

..

Västra Götalands

7

..

..

320

..

..

Värmlands

10

..

..

380

..

..

Örebro

2

..

..

60

..

..

Västmanlands

-

-

-

20

..

..

Dalarnas

23

1 330

3,4

390

500

3,4

Gävleborgs

5

..

..

150

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

2

..

..

0

..

..

Norrbottens

3

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

50

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

110

..

..

Götalands norra slättbygder

8

..

..

250

..

..

Svealands slättbygder

13

..

..

620

..

..

Götalands skogsbygder

7

..

..

220

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

33

1 160

4,0

740

900

4,0

Nedre Norrland

2

..

..

60

..

..

Övre Norrland

5

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

71

1 320

3,7

2 130

2 800

3,7

2008

96

1 440

3,1

2 450

3 500

3,1

2007

99

1 330

5,4

3 300

4 400

5,4

2006

190

1 170

3,7

6 210

7 300

3,8

2005

184

1 370

2,6

7 080

9 700

2,6

2004

221

1 660

2,0

8 320

13 800

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

1 390

 

5 470

7 700

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 25 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.