Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Oljelin. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Oil flax. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

590

..

..

Uppsala

14

..

..

770

..

..

Södermanlands

32

1 810

2,5

1 240

2 200

2,5

Östergötlands

90

2 070

2,0

4 260

8 800

2,0

Jönköpings

-

-

-

0

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

10

..

..

Gotlands

-

-

-

60

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

140

..

..

Hallands

3

..

..

40

..

..

Västra Götalands

40

1 630

2,8

1 900

3 100

2,8

Värmlands

..

..

..

0

..

..

Örebro

14

..

..

500

..

..

Västmanlands

4

..

..

270

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

140

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

110

..

..

Götalands norra slättbygder

120

1 950

1,7

5 810

11 300

1,7

Svealands slättbygder

78

1 820

1,4

3 320

6 000

1,4

Götalands skogsbygder

2

..

..

90

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

330

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

214

1 900

1,2

9 880

18 800

1,2

2008

82

1 520

2,9

3 530

5 400

2,9

2007

113

1 560

3,3

4 320

6 700

3,3

2006

190

1 370

2,3

8 690

11 900

2,4

2005

236

1 600

2,2

9 850

15 700

2,2

2004

145

2 020

1,5

5 740

11 600

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

1 610

 

6 430

10 300

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 76 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.