Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Spannmål. Obärgad areal 2009. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16. Cereals. Area not harvested in 2009. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,1

 

30

2,5

 

..

..

Uppsala

30

0,1

 

50

0,7

 

0

0,0

Södermanlands

40

0,1

 

20

0,5

 

0

0,0

Östergötlands

40

0,1

 

0

0,0

 

0

0,1

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Kalmar

30

0,3

 

0

0,0

 

0

0,0

Gotlands

0

0,0

 

60

2,4

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

30

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

1

0,0

 

10

0,2

 

10

0,5

Västmanlands

60

0,5

 

0

0,1

 

..

..

Dalarnas

180

8,2

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

30

0,1

 

40

0,8

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

60

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

140

0,2

 

110

0,5

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

10

0,1

 

0

0,0

 

10

0,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

150

2,0

 

0

0,0

 

10

0,7

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

390

0,1

 

160

0,3

 

20

0,0

2008

800

0,3

 

590

1,2

 

120

0,4

2007

200

0,1

 

740

2,0

 

20

0,1

2006

3 400

1,1

 

290

0,7

 

160

0,7

2005

130

0,0

 

100

0,2

 

80

0,4

2004

130

0,0

 

320

0,6

 

10

0,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2009. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2009. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

30

0,3

 

170

3,7

Uppsala

..

..

 

600

1,6

 

40

0,4

Södermanlands

..

..

 

20

0,2

 

30

0,3

Östergötlands

0

0,0

 

30

0,2

 

90

1,0

Jönköpings

..

..

 

50

1,1

 

10

0,2

Kronobergs

..

..

 

0

0,0

 

40

1,2

Kalmar

0

0,0

 

40

0,4

 

30

0,8

Gotlands

10

0,2

 

320

2,5

 

30

2,2

Blekinge

..

..

 

0

0,0

 

0

0,0

Skåne

0

0,0

 

10

0,0

 

0

0,0

Hallands

..

..

 

10

0,1

 

0

0,0

Västra Götalands

0

0,3

 

70

0,2

 

1 080

1,6

Värmlands

..

..

 

330

3,3

 

160

1,3

Örebro

..

..

 

130

0,7

 

180

1,2

Västmanlands

..

..

 

560

2,5

 

120

0,8

Dalarnas

-

-

 

210

2,0

 

40

1,3

Gävleborgs

-

-

 

520

4,6

 

20

0,7

Västernorrlands

-

-

 

170

5,1

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

90

4,5

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

30

0,4

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

50

1,2

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

10

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

10

0,1

 

320

0,8

 

40

0,8

Götalands norra slättbygder

10

0,2

 

40

0,1

 

380

0,7

Svealands slättbygder

..

..

 

1 300

1,2

 

370

0,6

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

170

0,5

 

890

2,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

500

2,4

 

370

2,5

Nedre Norrland

-

-

 

830

5,2

 

90

3,1

Övre Norrland

-

-

 

70

0,6

 

240

25,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

10

0,1

 

3 300

1,0

 

2 380

1,3

2008

0

0,0

 

4 160

1,1

 

4 820

2,2

2007

50

0,6

 

1 910

0,6

 

1 790

0,9

2006

20

0,4

 

4 040

1,3

 

5 040

2,6

2005

0

0,1

 

3 030

0,8

 

3 960

2,1

2004

0

0,0

 

10 200

2,6

 

5 660

2,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2009. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2009. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

1,1

 

..

..

 

260

0,8

Uppsala

..

..

 

..

..

 

790

0,9

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

 

110

0,2

Östergötlands

50

0,6

 

20

1,0

 

240

0,3

Jönköpings

0

0,0

 

0

0,0

 

60

0,4

Kronobergs

0

0,2

 

0

0,0

 

50

0,6

Kalmar

0

0,0

 

..

..

 

120

0,3

Gotlands

80

1,4

 

..

..

 

490

1,5

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

0

0,0

Skåne

0

0,0

 

..

..

 

10

0,0

Hallands

0

0,0

 

..

..

 

10

0,0

Västra Götalands

80

0,7

 

50

0,7

 

1 320

0,7

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

490

1,7

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

330

0,7

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

760

1,3

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

430

2,4

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

560

3,3

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

310

7,6

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

140

6,0

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

320

3,7

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

50

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

 

10

0,0

Götalands mellanbygder

90

0,7

 

..

..

 

530

0,4

Götalands norra slättbygder

40

0,2

 

30

0,7

 

570

0,2

Svealands slättbygder

20

0,2

 

70

1,9

 

2 020

0,7

Götalands skogsbygder

20

0,2

 

50

0,8

 

1 140

1,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

90

3,5

 

..

..

 

1 110

2,2

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

1 050

5,0

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

340

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

250

0,5

 

310

1,7

 

6 830

0,7

2008

350

0,7

 

790

4,2

 

11 640

1,1

2007

220

0,4

 

750

4,0

 

5 680

0,6

2006

600

1,1

 

680

3,4

 

14 230

1,5

2005

80

0,2

 

240

1,1

 

7 630

0,8

2004

660

1,3

 

740

3,7

 

17 730

1,6


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).