Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

88

4 690

2,9

13 440

63 000

2,9

Uppsala

178

5 300

1,4

28 680

151 800

1,4

Södermanlands

157

5 060

1,7

24 560

124 100

1,7

Östergötlands

276

6 650

0,9

47 880

318 200

0,9

Jönköpings

..

..

..

1 140

..

..

Kronobergs

22

4 770

9,5

700

3 300

9,5

Kalmar

118

6 480

2,1

10 580

68 600

2,1

Gotlands

97

5 350

4,5

6 460

34 600

4,6

Blekinge

40

6 510

3,1

2 680

17 400

3,1

Skåne

483

8 200

0,6

90 320

740 800

0,7

Hallands

83

6 680

2,4

8 350

55 800

2,4

Västra Götalands

365

5 240

1,0

61 460

322 200

1,0

Värmlands

37

3 500

2,6

2 770

9 700

2,6

Örebro

93

5 280

2,5

9 090

48 000

2,5

Västmanlands

111

4 630

4,3

13 230

61 300

4,3

Dalarnas

34

2 980

9,6

2 170

6 500

9,6

Gävleborgs

..

..

..

860

..

..

Västernorrlands

..

..

..

10

..

..

Jämtlands

..

..

..

20

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

430

8 300

0,6

77 560

644 100

0,6

Götalands mellanbygder

333

6 850

1,4

34 310

234 800

1,5

Götalands norra slättbygder

551

5 930

0,8

100 040

592 800

0,8

Svealands slättbygder

644

5 000

1,0

90 190

451 200

1,0

Götalands skogsbygder

155

5 790

2,8

14 400

83 300

2,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

94

4 320

4,4

7 400

32 000

4,4

Nedre Norrland

..

..

..

490

..

..

Övre Norrland

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

2 213

6 320

0,5

326 990

2 065 900

0,5

2008

2 244

6 440

0,5

311 470

2 004 600

0,5

2007

2 223

6 460

0,4

322 990

2 087 800

0,4

2006

2 252

5 660

0,6

317 400

1 795 200

0,6

2005

2 214

6 630

0,6

295 090

1 957 000

0,6

2004

2 390

6 180

0,5

349 700

2 159 400

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

6 270

 

319 330

2 000 800

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 2 601 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.