Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2009. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0902 1)

20. Cereals. Area harvested as green fodder in 2009. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0902)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

0,1

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

10

0,0

 

20

0,6

 

0

0,0

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

0

0,0

 

0

0,5

 

..

..

Kalmar

0

0,0

 

30

2,6

 

10

1,3

Gotlands

50

0,8

 

60

2,7

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Skåne

320

0,3

 

80

1,4

 

0

0,0

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

70

0,1

 

10

0,1

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

50

0,4

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

0

0,0

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

360

1,0

 

130

2,4

 

10

0,1

Götalands norra slättbygder

70

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

80

0,1

 

20

0,1

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

160

4,0

 

10

0,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

530

0,2

 

610

1,3

 

20

0,0

2008

170

0,1

 

850

1,7

 

70

0,3

2007

190

0,1

 

840

2,2

 

60

0,2

2006

210

0,1

 

580

1,3

 

320

1,4

2005

0

0,0

 

400

0,7

 

90

0,4

2004

0

0,0

 

180

0,3

 

180

0,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2009. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0902 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2009. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0902)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

20

0,2

 

270

5,4

Uppsala

..

..

 

20

0,0

 

80

0,8

Södermanlands

..

..

 

50

0,3

 

340

3,2

Östergötlands

0

0,0

 

370

2,1

 

610

6,3

Jönköpings

..

..

 

1 430

22,5

 

850

12,6

Kronobergs

..

..

 

390

16,4

 

670

16,6

Kalmar

90

2,5

 

280

2,8

 

690

16,5

Gotlands

20

0,5

 

180

1,4

 

170

9,6

Blekinge

..

..

 

0

0,0

 

50

5,8

Skåne

0

0,0

 

500

0,7

 

460

5,2

Hallands

..

..

 

390

1,8

 

230

2,5

Västra Götalands

0

0,0

 

1 460

3,6

 

3 720

5,2

Värmlands

..

..

 

220

2,1

 

730

5,4

Örebro

..

..

 

20

0,1

 

80

0,5

Västmanlands

..

..

 

0

0,0

 

0

0,0

Dalarnas

-

-

 

250

2,3

 

40

1,1

Gävleborgs

-

-

 

70

0,6

 

10

0,2

Västernorrlands

-

-

 

400

10,5

 

360

64,7

Jämtlands

-

-

 

180

8,0

 

0

0,0

Västerbottens

-

-

 

1 150

12,8

 

520

44,7

Norrbottens

-

-

 

440

10,2

 

190

40,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

350

0,5

 

150

1,4

Götalands mellanbygder

110

1,2

 

680

1,6

 

630

10,4

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

930

2,1

 

2 080

3,5

Svealands slättbygder

..

..

 

170

0,2

 

1 040

1,7

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

3 290

9,7

 

3 480

9,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

250

1,2

 

1 490

9,3

Nedre Norrland

-

-

 

630

3,8

 

640

17,7

Övre Norrland

-

-

 

1 600

12,0

 

710

43,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

120

0,7

 

7 600

2,2

 

10 200

5,2

2008

40

0,4

 

6 360

1,6

 

5 060

2,2

2007

0

0,0

 

5 760

1,8

 

4 440

2,1

2006

30

0,5

 

8 180

2,6

 

9 330

4,5

2005

0

0,0

 

6 990

1,9

 

7 380

3,7

2004

10

0,3

 

5 580

1,4

 

4 830

2,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2009. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0902 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2009. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0902)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

520

1,6

Uppsala

..

..

 

750

36,0

 

840

0,9

Södermanlands

0

0,0

 

490

47,2

 

910

1,5

Östergötlands

0

0,0

 

1 040

45,7

 

2 020

2,1

Jönköpings

0

0,0

 

1 020

36,3

 

3 360

18,5

Kronobergs

0

0,0

 

720

73,2

 

1 790

18,5

Kalmar

100

1,9

 

710

37,3

 

1 910

5,2

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

840

2,5

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

150

1,4

Skåne

70

1,3

 

2 610

93,3

 

4 050

1,9

Hallands

0

0,0

 

1 250

58,5

 

1 870

3,8

Västra Götalands

240

1,9

 

5 220

44,9

 

10 730

5,1

Värmlands

0

0,0

 

1 360

68,0

 

2 310

7,3

Örebro

0

0,0

 

1 300

74,7

 

1 410

2,7

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

370

0,6

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

890

4,8

Gävleborgs

..

..

 

1 500

84,0

 

1 580

8,6

Västernorrlands

..

..

 

1 830

85,2

 

2 640

39,1

Jämtlands

..

..

 

2 500

99,4

 

2 700

54,7

Västerbottens

..

..

 

1 470

91,9

 

3 310

27,6

Norrbottens

-

-

 

650

92,2

 

1 410

25,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,1

 

980

57,2

 

1 490

0,8

Götalands mellanbygder

90

0,8

 

2 100

80,0

 

4 110

3,3

Götalands norra slättbygder

230

1,4

 

4 000

49,3

 

7 310

3,0

Svealands slättbygder

0

0,0

 

3 170

46,2

 

4 470

1,5

Götalands skogsbygder

60

0,7

 

5 480

45,3

 

12 470

11,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

2 550

69,9

 

4 290

7,9

Nedre Norrland

..

..

 

5 750

91,7

 

7 080

25,4

Övre Norrland

..

..

 

2 550

92,9

 

5 160

28,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

390

0,7

 

26 480

60,4

 

45 950

4,3

2008

390

0,8

 

21 490

54,5

 

34 430

3,1

2007

370

0,7

 

25 000

57,8

 

36 660

3,6

2006

600

1,1

 

24 070

55,0

 

43 310

4,3

2005

170

0,3

 

22 680

49,5

 

37 950

3,6

2004

270

0,5

 

20 570

50,7

 

31 740

2,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.