Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

27

4 060

7,3

1 250

5 100

7,3

Uppsala

94

4 430

2,6

7 150

31 700

2,6

Södermanlands

50

4 640

3,1

3 180

14 800

3,1

Östergötlands

59

4 890

2,1

3 530

17 300

2,1

Jönköpings

8

..

..

160

..

..

Kronobergs

21

4 410

6,7

570

2 500

6,7

Kalmar

30

4 910

4,6

1 060

5 200

4,9

Gotlands

40

4 020

5,8

2 270

9 100

5,9

Blekinge

20

6 270

3,1

1 050

6 600

3,1

Skåne

92

6 190

2,8

5 920

36 700

3,1

Hallands

38

5 360

3,0

2 560

13 700

3,0

Västra Götalands

79

3 700

4,1

5 900

21 800

4,1

Värmlands

12

..

..

730

..

..

Örebro

74

4 700

2,8

5 550

26 100

2,8

Västmanlands

74

3 630

3,4

4 830

17 600

3,4

Dalarnas

21

2 920

6,5

670

1 900

6,5

Gävleborgs

23

3 210

4,6

590

1 900

4,6

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

104

6 060

1,8

6 190

37 500

1,8

Götalands mellanbygder

93

5 360

4,3

5 290

28 300

4,6

Götalands norra slättbygder

106

4 130

3,3

7 360

30 400

3,3

Svealands slättbygder

315

4 350

1,5

21 770

94 800

1,5

Götalands skogsbygder

76

4 290

2,9

3 760

16 100

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

55

3 400

4,3

2 100

7 100

4,3

Nedre Norrland

13

..

..

510

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

763

4 560

1,2

47 780

218 100

1,2

2008

828

4 030

1,1

49 070

197 600

1,2

2007

672

4 470

1,3

37 530

167 900

1,5

2006

754

4 030

0,9

42 750

172 200

1,0

2005

1 054

4 910

0,8

59 030

289 800

0,9

2004

960

4 740

0,9

53 400

252 900

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

4 440

 

48 360

216 100

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 752 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.