Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

760

..

..

Uppsala

46

4 810

3,0

2 230

10 700

3,0

Södermanlands

22

4 730

3,0

1 180

5 600

3,0

Östergötlands

60

6 170

1,8

4 070

25 100

1,8

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

3

..

..

60

..

..

Kalmar

23

5 170

6,4

780

4 100

6,4

Gotlands

22

4 630

8,7

1 000

4 600

8,7

Blekinge

7

..

..

210

..

..

Skåne

200

7 070

1,6

17 390

122 900

1,6

Hallands

9

..

..

350

..

..

Västra Götalands

75

4 790

3,3

5 060

24 200

3,3

Värmlands

9

..

..

460

..

..

Örebro

33

4 320

4,3

1 770

7 700

4,3

Västmanlands

14

..

..

490

..

..

Dalarnas

16

..

..

520

..

..

Gävleborgs

-

-

-

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

132

7 330

1,3

8 460

61 900

1,3

Götalands mellanbygder

115

6 430

2,9

10 270

66 000

2,9

Götalands norra slättbygder

125

5 400

2,3

8 280

44 700

2,3

Svealands slättbygder

130

4 630

1,7

6 480

30 000

1,7

Götalands skogsbygder

22

4 800

7,5

1 610

7 700

7,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

3 810

5,5

1 220

4 600

5,5

Nedre Norrland

-

-

-

60

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

554

5 960

1,2

36 710

218 900

1,2

2008

512

6 140

1,2

27 510

168 800

1,2

2007

425

5 580

1,2

24 660

137 600

1,2

2006

439

4 990

1,5

23 140

115 400

1,7

2005

463

5 270

1,5

21 300

112 300

1,6

2004

549

5 510

1,1

24 220

133 400

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

5 500

 

24 170

133 500

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 342 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.