Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

140

..

..

Uppsala

3

..

..

280

..

..

Södermanlands

2

..

..

140

..

..

Östergötlands

22

5 790

1,8

1 210

7 000

1,8

Jönköpings

2

..

..

50

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

80

5 520

3,3

3 460

19 100

4,0

Gotlands

68

5 130

3,1

3 390

17 400

3,2

Blekinge

16

..

..

390

..

..

Skåne

115

6 280

2,9

6 630

41 600

2,9

Hallands

8

..

..

340

..

..

Västra Götalands

42

3 900

2,6

1 660

6 500

2,6

Värmlands

2

..

..

70

..

..

Örebro

1

..

..

80

..

..

Västmanlands

1

..

..

130

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

86

6 600

2,0

4 260

28 100

2,0

Götalands mellanbygder

188

5 440

2,4

9 460

51 500

2,5

Götalands norra slättbygder

58

4 560

2,5

2 710

12 300

2,5

Svealands slättbygder

13

..

..

800

..

..

Götalands skogsbygder

21

4 790

7,3

660

3 200

7,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

80

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

368

5 530

1,6

18 230

100 800

1,6

2008

232

5 640

1,6

10 350

58 400

1,6

2007

184

5 320

2,0

8 270

44 000

2,0

2006

120

4 750

3,6

5 660

26 900

3,6

2005

116

5 800

2,1

5 360

31 000

2,1

2004

107

5 610

2,5

5 260

29 500

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

5 420

 

6 980

38 000

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 268 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.