Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

82

4 160

3,3

9 820

40 900

3,3

Uppsala

205

4 300

2,1

38 330

164 600

2,1

Södermanlands

142

4 610

2,4

15 080

69 500

2,4

Östergötlands

198

5 160

2,0

16 930

87 400

2,3

Jönköpings

52

3 510

6,7

4 930

17 300

12,9

Kronobergs

39

3 870

4,8

1 990

7 700

8,7

Kalmar

118

4 120

3,6

9 590

39 500

3,9

Gotlands

135

4 450

2,2

12 710

56 500

2,4

Blekinge

59

4 760

3,9

3 710

17 700

3,9

Skåne

497

5 960

0,9

76 350

454 800

0,9

Hallands

142

5 130

1,8

20 940

107 400

1,9

Västra Götalands

297

4 620

1,5

39 380

182 000

2,6

Värmlands

82

3 040

3,7

10 150

30 900

3,9

Örebro

134

4 330

2,2

17 270

74 800

2,2

Västmanlands

141

4 230

2,7

22 850

96 700

2,7

Dalarnas

61

3 270

3,7

10 700

34 900

3,9

Gävleborgs

79

2 840

4,7

11 210

31 900

4,7

Västernorrlands

33

2 320

8,1

3 380

7 800

8,7

Jämtlands

45

2 960

4,0

2 020

6 000

5,4

Västerbottens

48

2 680

4,3

7 850

21 000

5,7

Norrbottens

44

2 490

4,0

3 850

9 600

5,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

466

6 040

0,8

68 090

410 900

0,8

Götalands mellanbygder

385

4 900

1,5

41 390

202 900

1,6

Götalands norra slättbygder

400

4 930

1,2

43 570

214 700

2,2

Svealands slättbygder

723

4 320

1,1

106 610

460 000

1,1

Götalands skogsbygder

260

4 160

2,5

30 700

127 700

3,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

162

3 200

3,2

20 910

67 000

3,3

Nedre Norrland

142

2 790

3,5

15 910

44 400

3,7

Övre Norrland

95

2 620

3,2

11 790

30 900

4,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

2 633

4 600

0,6

342 560

1 575 800

0,7

2008

2 883

4 150

0,6

389 010

1 613 200

0,6

2007

2 549

4 460

0,6

312 650

1 395 000

0,7

2006

2 638

3 600

0,7

301 270

1 083 700

0,8

2005

2 814

4 260

0,9

366 220

1 561 900

0,9

2004

2 807

4 300

0,7

386 430

1 662 400

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

4 150

 

351 120

1 463 200

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 3 305 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.