Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

62

3 470

6,5

4 690

16 300

7,8

Uppsala

105

3 860

4,1

9 690

37 400

4,1

Södermanlands

121

4 220

3,5

10 100

42 600

3,8

Östergötlands

132

4 540

3,4

9 030

41 000

4,6

Jönköpings

48

4 240

4,2

5 860

24 800

6,6

Kronobergs

50

4 340

4,4

3 380

14 700

9,9

Kalmar

59

4 150

2,5

3 520

14 600

8,6

Gotlands

45

3 390

9,9

1 580

5 400

11,7

Blekinge

22

4 100

5,9

830

3 400

6,8

Skåne

141

5 210

3,5

8 530

44 500

4,2

Hallands

103

4 520

4,1

8 670

39 200

4,6

Västra Götalands

439

3 910

2,4

68 320

267 300

3,0

Värmlands

104

3 000

4,4

12 700

38 100

4,9

Örebro

132

4 300

3,2

15 180

65 300

3,2

Västmanlands

135

4 240

2,5

15 210

64 500

2,5

Dalarnas

47

3 470

5,8

3 260

11 300

5,9

Gävleborgs

46

3 120

5,2

3 690

11 500

5,2

Västernorrlands

12

..

..

200

..

..

Jämtlands

7

..

..

180

..

..

Västerbottens

13

..

..

640

..

..

Norrbottens

15

..

..

280

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

172

5 330

1,8

10 570

56 300

2,0

Götalands mellanbygder

117

4 090

4,1

5 430

22 200

6,1

Götalands norra slättbygder

440

4 180

2,4

57 050

238 300

2,9

Svealands slättbygder

592

4 000

1,7

59 870

239 600

1,8

Götalands skogsbygder

280

3 750

3,1

34 110

128 000

4,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

153

3 150

4,2

14 440

45 500

5,7

Nedre Norrland

56

2 920

6,0

2 990

8 700

9,4

Övre Norrland

28

1 930

18,2

940

1 800

28,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

1 838

4 000

1,2

187 640

750 000

1,4

2008

2 118

3 680

1,0

222 530

820 000

1,1

2007

2 053

4 370

0,9

203 470

889 800

1,0

2006

2 113

3 170

1,2

196 720

624 400

1,3

2005

2 049

3 870

1,4

192 740

746 300

1,5

2004

2 075

4 120

1,4

224 870

925 300

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 840

 

208 070

801 200

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 2 236 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.