Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21

4 900

4,7

1 130

5 500

4,7

Uppsala

15

..

..

920

..

..

Södermanlands

42

4 440

3,6

2 580

11 500

3,6

Östergötlands

132

4 890

3,1

8 260

40 400

3,1

Jönköpings

23

3 440

8,6

960

3 300

8,6

Kronobergs

29

3 670

4,4

830

3 000

4,4

Kalmar

90

4 890

2,7

4 950

24 200

3,2

Gotlands

97

4 480

4,3

5 490

24 600

4,3

Blekinge

28

4 900

5,2

1 170

5 700

5,2

Skåne

64

5 840

3,7

5 350

31 300

3,8

Hallands

79

5 980

3,0

5 060

30 300

3,0

Västra Götalands

158

4 340

2,7

12 290

53 300

3,0

Värmlands

32

3 170

5,7

1 910

6 100

5,7

Örebro

22

4 040

3,7

1 210

4 900

3,7

Västmanlands

9

..

..

410

..

..

Dalarnas

3

..

..

240

..

..

Gävleborgs

4

..

..

120

..

..

Västernorrlands

4

..

..

200

..

..

Jämtlands

2

..

..

10

..

..

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

93

5 990

2,6

6 280

37 600

2,6

Götalands mellanbygder

204

4 950

2,6

12 250

60 700

2,7

Götalands norra slättbygder

227

4 790

2,0

16 070

77 100

2,3

Svealands slättbygder

130

4 200

2,8

7 530

31 600

2,8

Götalands skogsbygder

157

4 240

3,8

8 160

34 600

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

33

3 690

5,8

2 560

9 500

5,8

Nedre Norrland

10

..

..

260

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

855

4 760

1,2

53 680

255 400

1,3

2008

942

5 600

0,9

48 900

274 100

0,9

2007

963

5 160

0,9

53 550

276 100

0,9

2006

1 002

4 670

0,9

54 800

255 900

1,0

2005

951

5 420

0,8

50 120

271 500

0,8

2004

973

5 200

0,8

51 920

270 200

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

5 210

 

51 860

269 600

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 563 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.