Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

JO 19 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2009. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2009. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

510

..

..

Uppsala

14

..

..

1 610

..

..

Södermanlands

13

..

..

760

..

..

Östergötlands

20

3 130

9,7

1 840

5 700

19,5

Jönköpings

27

3 610

3,7

1 720

6 200

12,9

Kronobergs

9

..

..

310

..

..

Kalmar

17

..

..

1 130

..

..

Gotlands

4

..

..

290

..

..

Blekinge

1

..

..

130

..

..

Skåne

6

..

..

170

..

..

Hallands

19

..

..

860

..

..

Västra Götalands

63

3 330

4,3

7 020

23 400

9,3

Värmlands

12

..

..

590

..

..

Örebro

11

..

..

360

..

..

Västmanlands

7

..

..

670

..

..

Dalarnas

2

..

..

50

..

..

Gävleborgs

8

..

..

390

..

..

Västernorrlands

11

..

..

320

..

..

Jämtlands

2

..

..

10

..

..

Västerbottens

7

..

..

160

..

..

Norrbottens

3

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

..

..

580

..

..

Götalands mellanbygder

11

..

..

580

..

..

Götalands norra slättbygder

51

3 420

4,9

4 490

15 300

13,1

Svealands slättbygder

57

3 370

4,5

3 840

13 000

12,1

Götalands skogsbygder

81

3 500

3,5

6 900

24 100

8,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

18

..

..

1 260

..

..

Nedre Norrland

19

..

..

560

..

..

Övre Norrland

10

..

..

220

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2009

265

3 470

2,3

18 520

64 300

6,4

2008

291

3 080

2,6

18 890

58 300

5,2

2007

289

3 180

2,5

18 700

59 400

5,7

2006

351

2 720

2,7

20 100

54 700

5,8

2005

385

3 450

2,0

23 420

80 800

4,3

2004

360

3 640

1,8

20 530

74 700

3,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 210

 

20 330

65 600

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) län och produktionsområden saknas 232 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2004-2008 redovisas slutlig bärgad skörd.