Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

34

2 280

3,1

1 240

2 800

3,1

Uppsala

90

2 300

3,7

3 600

8 300

3,7

Södermanlands

46

2 060

4,1

1 800

3 700

4,1

Östergötlands

84

2 300

3,9

3 680

8 500

3,9

Jönköpings

4

..

..

70

..

..

Kronobergs

3

..

..

20

..

..

Kalmar

32

2 370

3,6

890

2 100

3,7

Gotlands

47

2 560

3,4

1 470

3 800

4,1

Blekinge

6

..

..

80

..

..

Skåne

28

2 710

11,4

1 500

4 100

11,5

Hallands

15

..

..

430

..

..

Västra Götalands

99

2 710

4,0

3 740

10 100

4,0

Värmlands

16

..

..

460

..

..

Örebro

47

2 260

3,9

1 620

3 700

3,9

Västmanlands

41

1 790

5,8

1 630

2 900

5,8

Dalarnas

10

..

..

230

..

..

Gävleborgs

4

..

..

110

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

20

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

29

2 960

14,0

1 100

3 300

14,1

Götalands mellanbygder

88

2 530

2,3

3 070

7 800

2,6

Götalands norra slättbygder

165

2 540

2,8

6 500

16 500

2,8

Svealands slättbygder

266

2 170

2,1

10 070

21 900

2,1

Götalands skogsbygder

33

2 510

11,4

930

2 300

11,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

23

2 220

2,9

870

1 900

2,9

Nedre Norrland

2

..

..

60

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

606

2 390

1,6

22 600

54 100

1,6

2009

500

3 000

1,5

16 300

48 900

1,6

2008

363

2 720

2,1

10 710

29 100

2,4

2007

419

2 850

1,7

13 340

38 000

1,8

2006

586

2 630

1,4

19 320

50 800

1,7

2005

758

2 710

1,3

24 160

65 400

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

2 780

.

16 770

46 400

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.