Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Field beans. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

270

..

..

Uppsala

8

..

..

550

..

..

Södermanlands

21

1 540

12,4

780

1 200

12,4

Östergötlands

50

2 120

6,0

3 060

6 500

6,7

Jönköpings

3

..

..

110

..

..

Kronobergs

1

..

..

0

..

..

Kalmar

5

..

..

90

..

..

Gotlands

1

..

..

90

..

..

Blekinge

1

..

..

0

..

..

Skåne

18

..

..

1 010

..

..

Hallands

8

..

..

390

..

..

Västra Götalands

83

2 780

5,0

5 750

16 000

5,0

Värmlands

5

..

..

240

..

..

Örebro

8

..

..

140

..

..

Västmanlands

13

..

..

540

..

..

Dalarnas

-

-

-

30

..

..

Gävleborgs

-

-

-

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

2 700

3,3

990

2 700

3,3

Götalands mellanbygder

9

..

..

330

..

..

Götalands norra slättbygder

116

2 630

3,4

7 590

19 900

3,4

Svealands slättbygder

60

1 650

6,0

2 480

4 100

6,1

Götalands skogsbygder

22

2 190

7,2

1 240

2 700

10,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

4

..

..

440

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

231

2 380

2,8

13 050

31 100

2,9

2009

137

3 280

2,3

7 970

26 100

2,4

2008

124

2 190

5,2

6 280

13 700

5,2

2007

115

2 100

4,3

5 360

11 300

4,4

2006

117

2 130

3,4

6 120

13 000

3,6

2005

146

2 320

3,6

6 430

14 900

4,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

2 400

.

6 430

15 800

.


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.