Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Winter rape. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

2 290

5,5

1 010

2 300

5,5

Uppsala

24

2 700

3,5

990

2 700

3,5

Södermanlands

54

2 500

1,4

1 910

4 800

1,4

Östergötlands

122

2 160

2,5

6 580

14 200

2,5

Jönköpings

10

..

..

230

..

..

Kronobergs

8

..

..

140

..

..

Kalmar

75

3 060

2,0

3 680

11 300

2,0

Gotlands

76

2 800

2,1

3 740

10 500

2,1

Blekinge

24

3 130

2,7

730

2 300

2,7

Skåne

422

3 410

0,7

40 630

138 300

0,7

Hallands

70

3 100

2,3

2 500

7 700

2,3

Västra Götalands

160

2 800

1,9

8 720

24 400

1,9

Värmlands

4

..

..

100

..

..

Örebro

16

..

..

760

..

..

Västmanlands

11

..

..

260

..

..

Dalarnas

1

..

..

40

..

..

Gävleborgs

2

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

382

3 450

0,8

32 600

112 300

0,8

Götalands mellanbygder

246

3 100

1,2

17 250

53 500

1,2

Götalands norra slättbygder

261

2 550

1,7

14 430

36 800

1,7

Svealands slättbygder

138

2 420

1,7

5 000

12 100

1,7

Götalands skogsbygder

72

2 810

3,2

2 390

6 700

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

360

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

1 108

3 090

0,6

72 270

223 500

0,6

2009

1 026

3 540

0,7

67 800

240 300

0,7

2008

1 142

3 340

0,7

61 850

206 300

0,7

2007

1 019

3 040

0,7

50 330

153 100

0,7

2006

942

3 190

0,6

47 630

151 700

0,6

2005

788

3 230

0,7

34 970

113 100

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

3 270

.

52 520

172 900

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 237 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.