Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Spring rape. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

53

1 650

3,1

2 540

4 200

3,1

Uppsala

135

1 780

1,7

7 420

13 200

1,7

Södermanlands

81

1 440

2,5

3 560

5 100

2,5

Östergötlands

77

1 310

4,3

3 840

5 000

4,3

Jönköpings

7

..

..

130

..

..

Kronobergs

4

..

..

40

..

..

Kalmar

9

..

..

230

..

..

Gotlands

31

1 240

7,2

1 110

1 400

7,2

Blekinge

6

..

..

90

..

..

Skåne

24

1 240

4,3

940

1 200

4,3

Hallands

20

1 510

4,2

700

1 100

4,2

Västra Götalands

97

1 590

3,3

5 360

8 500

3,3

Värmlands

22

1 590

2,6

780

1 200

2,6

Örebro

70

1 410

2,6

3 550

5 000

2,6

Västmanlands

78

1 310

2,7

3 540

4 600

2,7

Dalarnas

7

..

..

250

..

..

Gävleborgs

4

..

..

80

..

..

Västernorrlands

-

-

-

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

27

1 280

3,2

900

1 100

3,2

Götalands mellanbygder

43

1 300

6,1

1 480

1 900

6,1

Götalands norra slättbygder

149

1 470

2,9

7 620

11 200

2,9

Svealands slättbygder

426

1 560

1,2

20 820

32 500

1,2

Götalands skogsbygder

48

1 540

2,9

1 950

3 000

3,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

31

1 370

2,9

1 390

1 900

2,9

Nedre Norrland

1

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

725

1 520

1,1

34 160

51 800

1,1

2009

649

1 880

1,0

29 220

54 900

1,0

2008

618

1 980

1,0

34 330

48 200

1,0

2007

729

1 910

0,8

32 980

63 000

0,8

2006

764

1 700

0,9

34 990

59 700

1,0

2005

913

1 890

1,0

38 510

72 700

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

1 870

.

34 010

59 700

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.