Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårrybs. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Spring turnip rape. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

90

..

..

Uppsala

3

..

..

220

..

..

Södermanlands

3

..

..

110

..

..

Östergötlands

3

..

..

80

..

..

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

10

..

..

Gotlands

2

..

..

70

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

60

..

..

Hallands

-

-

-

20

..

..

Västra Götalands

13

..

..

260

..

..

Värmlands

9

..

..

250

..

..

Örebro

2

..

..

30

..

..

Västmanlands

2

..

..

100

..

..

Dalarnas

21

1 110

6,8

520

600

6,8

Gävleborgs

8

..

..

240

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

20

..

..

Norrbottens

3

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

60

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

80

..

..

Götalands norra slättbygder

8

..

..

180

..

..

Svealands slättbygder

20

1 010

10,1

700

700

10,1

Götalands skogsbygder

6

..

..

120

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

1 030

5,2

820

800

5,2

Nedre Norrland

4

..

..

110

..

..

Övre Norrland

3

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

75

1 130

4,4

2 130

2 400

4,4

2009

72

1 320

3,7

2 140

2 800

3,7

2008

96

1 440

3,1

2 450

3 500

3,1

2007

99

1 330

5,4

3 300

4 400

5,4

2006

190

1 170

3,7

6 210

7 300

3,8

2005

184

1 370

2,6

7 080

9 700

2,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

1 330

.

4 240

5 500

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.