Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Oljelin. Skörd 2010. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Oil flax. Harvest in 2010. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

1 110

3,3

880

1 000

3,3

Uppsala

35

1 060

4,1

1 440

1 500

4,1

Södermanlands

45

1 140

2,4

2 130

2 400

2,4

Östergötlands

121

1 350

2,1

6 900

9 300

2,3

Jönköpings

-

-

-

20

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

5

..

..

110

..

..

Gotlands

1

..

..

40

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

9

..

..

450

..

..

Hallands

9

..

..

180

..

..

Västra Götalands

76

1 380

4,3

4 640

6 400

4,3

Värmlands

3

..

..

70

..

..

Örebro

27

1 100

3,6

1 100

1 200

3,6

Västmanlands

25

950

5,6

1 140

1 100

5,6

Dalarnas

1

..

..

0

..

..

Gävleborgs

2

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

620

..

..

Götalands mellanbygder

8

..

..

170

..

..

Götalands norra slättbygder

185

1 380

2,0

10 970

15 100

2,1

Svealands slättbygder

155

1 070

1,8

6 620

7 100

1,8

Götalands skogsbygder

8

..

..

210

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

570

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2010

379

1 250

1,5

19 100

23 900

1,7

2009

215

1 900

1,2

9 910

18 900

1,3

2008

82

1 520

2,9

3 530

5 400

2,9

2007

113

1 560

3,3

4 320

6 700

3,3

2006

190

1 370

2,3

8 690

11 900

2,4

2005

236

1 600

2,2

9 850

15 700

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

1 590

.

7 260

11 700

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 3 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2005-2009 redovisas slutlig bärgad skörd.