Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

JO 19 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Spannmål. Obärgad areal 2010. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16. Cereals. Area not harvested in 2010. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

40

0,3

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

50

0,2

 

60

0,6

 

..

..

Södermanlands

260

1,1

 

100

2,4

 

160

16,6

Östergötlands

200

0,4

 

20

0,3

 

80

2,8

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

110

0,9

 

0

0,0

 

0

0,0

Gotlands

30

0,4

 

70

2,3

 

..

..

Blekinge

10

0,5

 

..

..

 

..

..

Skåne

30

0,0

 

0

0,0

 

40

0,4

Hallands

0

0,0

 

110

3,5

 

..

..

Västra Götalands

50

0,1

 

0

0,0

 

130

3,0

Värmlands

0

0,0

 

0

0,5

 

..

..

Örebro

80

0,7

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

10

0,0

 

10

0,1

 

..

..

Dalarnas

80

5,7

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,0

 

110

1,2

 

0

0,1

Götalands mellanbygder

50

0,1

 

70

1,0

 

60

0,9

Götalands norra slättbygder

230

0,2

 

10

0,1

 

200

3,1

Svealands slättbygder

430

0,5

 

180

0,6

 

280

6,4

Götalands skogsbygder

130

0,9

 

0

0,1

 

10

0,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

150

2,2

 

10

0,2

 

30

3,4

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

940

0,3

 

390

0,6

 

530

2,1

2009

390

0,1

 

160

0,3

 

20

0,0

2008

800

0,3

 

590

1,2

 

120

0,4

2007

200

0,1

 

740

2,0

 

20

0,1

2006

3 400

1,1

 

290

0,7

 

160

0,7

2005

130

0,0

 

100

0,2

 

80

0,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2010. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2010. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

30

0,3

 

90

2,2

Uppsala

..

..

 

250

0,9

 

40

0,5

Södermanlands

..

..

 

590

5,3

 

350

3,9

Östergötlands

0

0,0

 

60

0,4

 

180

2,8

Jönköpings

..

..

 

220

4,1

 

40

0,8

Kronobergs

..

..

 

30

1,4

 

40

1,1

Kalmar

60

1,8

 

350

4,1

 

180

5,6

Gotlands

180

5,6

 

370

2,6

 

0

0,1

Blekinge

..

..

 

10

0,4

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

90

0,1

 

60

0,9

Hallands

0

0,0

 

50

0,3

 

100

1,6

Västra Götalands

10

0,5

 

120

0,3

 

1060

1,8

Värmlands

..

..

 

310

2,8

 

340

3,3

Örebro

..

..

 

300

2,4

 

30

0,2

Västmanlands

..

..

 

120

0,7

 

140

1,1

Dalarnas

-

-

 

280

3,1

 

10

0,2

Gävleborgs

-

-

 

340

3,6

 

280

8,6

Västernorrlands

-

-

 

50

1,4

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

90

4,6

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

150

1,9

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

120

2,9

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

60

0,1

 

20

0,2

Götalands mellanbygder

210

2,4

 

700

1,8

 

30

0,7

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

100

0,3

 

1040

2,1

Svealands slättbygder

..

..

 

1 190

1,4

 

710

1,4

Götalands skogsbygder

10

1,1

 

470

1,7

 

610

2,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

710

4,0

 

310

2,3

Nedre Norrland

-

-

 

540

3,7

 

250

8,3

Övre Norrland

-

-

 

260

2,1

 

320

21,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

210

1,2

 

4 070

1,4

 

3 230

2,0

2009

10

0,1

 

3 310

1,0

 

2 330

1,3

2008

0

0,0

 

4 160

1,1

 

4 820

2,2

2007

50

0,6

 

1 910

0,6

 

1 790

0,9

2006

20

0,4

 

4 040

1,3

 

5 040

2,6

2005

0

0,1

 

3 030

0,8

 

3 960

2,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2010. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2010. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

220

0,7

Uppsala

..

..

 

..

..

 

460

0,6

Södermanlands

20

0,9

 

180

9,2

 

1 660

3,1

Östergötlands

240

4,1

 

140

5,3

 

920

1,1

Jönköpings

..

..

 

10

0,5

 

260

1,8

Kronobergs

0

0,3

 

..

..

 

80

1,0

Kalmar

30

1,0

 

50

4,7

 

790

2,4

Gotlands

90

3,2

 

..

..

 

740

2,4

Blekinge

20

2,1

 

..

..

 

100

1,1

Skåne

50

1,2

 

..

..

 

280

0,1

Hallands

20

0,5

 

..

..

 

300

0,7

Västra Götalands

0

0,0

 

10

0,2

 

1 370

0,7

Värmlands

..

..

 

..

..

 

1 000

3,6

Örebro

..

..

 

..

..

 

420

0,9

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

300

0,6

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

390

2,5

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

660

4,5

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

90

2,4

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

160

7,4

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

530

5,7

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

190

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

0,4

 

..

..

 

230

0,1

Götalands mellanbygder

150

1,9

 

20

1,3

 

1 290

1,1

Götalands norra slättbygder

210

1,9

 

70

1,0

 

1 860

0,8

Svealands slättbygder

270

5,2

 

320

4,6

 

3 380

1,2

Götalands skogsbygder

50

0,8

 

130

2,0

 

1 420

1,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

90

4,4

 

70

4,3

 

1 350

3,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

860

4,5

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

730

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

790

2,1

 

720

3,0

 

10 880

1,1

2009

250

0,5

 

190

1,0

 

6 830

0,7

2008

350

0,7

 

790

4,2

 

11 640

1,1

2007

220

0,4

 

750

4,0

 

5 680

0,6

2006

600

1,1

 

680

3,4

 

14 230

1,5

2005

80

0,2

 

240

1,1

 

7 630

0,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).